Učební plány

Kód a název oboru vzdělávání  63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
Název ŠVP
Ekonomika a sport - Střední škola ekonomická se sportovním zaměřením
Stupeň vzdělání
střední vzdělání s maturitou
Délka a forma studia
4 roky
Datum platnosti
od 1. 9. 2018

 

 

 

 

 

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku  

Vzdělávací oblasti
a obsahové okruhy

Kategorie a názvy
vyučovacích předmětů

1.

2.

3.

4.

Celkem

PŘDP

Jazykové

Český jazyk a literatura

CJL

1(1)

1(1)

1(1)

2(2)

5(5)

5

vzdělávání

 

 

 

 

 

 

Cizí jazyky

První cizí jazyk

1. CJ

3(3)

3(3)

4(4)

4(4)

14(14)

 

Druhý cizí jazyk

2. CJ

2(2)

2(2)

1(1)

1(1)

6(6)

16

Společenskovědní

Občanská nauka

OBN

1

1

1

3

 

vzdělávání

Dějepis

DEJ

2

 

2

5

 

Zeměpis cestovního ruchu

ZCR

2

 

2

 

Přírodovědné

Přírodověda a ekologie

PRE

2

 

 

2

vzdělávání

Biologie člověka a sport

BIČ

2

 

 

3

 4

Matematické vzděláv.

Matematika

Hospodářské výpočty

MAT

HOV

3(2)

1(1)

3(1)

4(3)

4(2) 

14(8)

1(1)

10

Estetické vzdělávání

Český jazyk a literatura

CJL

3

3

3

2

11

5

Vzdělávání pro zdraví

Tělesná výchova

Specializovaná sportovní a kondiční  příprava

TEV

                      SSKP                   

2(2)

4(4)

2(2)

5(5)

2(2)

5(5)

2(2)

4(4)

8(8

18(18)

8

Vzdělávání v inform.

Informační technologie

ITE

 

2(2)

2(2)

4(4)

4

a komunik. tech.

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomika

Ekonomika

EKO

2

2

3

3

10

9

Účetnictví a daně

Účetnictví

UCT

 

2(1)

3(1)

5(2)

10(4)

6

Obchodní činnosti

Management a marketing sportu

MMS

 

1

2(1)

2(1)

5(2)

6

 

Právo

PRA

 

 

1(1)

1(1)

 

Komunikace

Psychologie ve sportu

PSY

 

2(2)

 

 

2(2)

 

 

 

Písemná a elektronická

PEK

2(2)

2(2)

 

4(4)

6

 

 

komunikace

 

 

 

 

Konverzace

První cizí jazyk                  1.CJ

1(1)

2(2)

3(3)

0

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

32(17)

32(21)

32(21)

32(21)

128(80)

 

 

 

 

Předpis

 

29-35

29-35

29-35

29-35

128-140

 

Přehled využití týdnů Střední školy ekonomické se sportovním zaměřením, s. r. o. v období září - červen

Kód a název oboru vzdělávání  63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
Název ŠVP
Ekonomika a sport - Střední škola ekonomická se sportovním zaměřením
Stupeň vzdělání
střední vzdělání s maturitou
Délka a forma studia
4 roky
Datum platnosti
od 1. 9. 2018

Činnost

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

Celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyučování podle rozpisu učiva

 

 

33

33

33

29

128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportovní soustředění

 

 

 

1

1

1

 

3

 

Sportovní kurz

 

 

 

 

 1

        1

      1            4

 

Odborná praxe

 

 

 

 

2

2

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maturitní zkouška

 

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Časová rezerva (výchovně vzdělávací akce, opakování učiva)

 

5

3

3

5

16

 


 

 

 

 

 

Celkem týdnů

 

 

 

 

40

40

40

37

157