Přijímací řízení

Hodnocení uchazečů v 1. kole přijímacího řízení

Registr.
Číslo
Celk. průměr Přep. bodů z průměru Cermat % Přep. bodů z Cermatu 40%+60% Pořadí 38
2026 1,1 72,00 154 73,00 72,60 1 přijat
2028 1,15 70,00 134 68,00 68,80 2 přijat
2040 1,24 65,00 138 70,00 68,00 4 přijat
2010 1,24 65,00 138 70,00 68,00 4 přijat
2036 1,12 71,00 124 64,00 66,80 5 přijat
2053 1,33 60,00 146 71,00 66,60 6 přijat
2037 1,16 69,00 124 64,00 66,00 7 přijat
2012 1,41 54,00 148 72,00 64,80 8 přijat
2005 1,16 69,00 118 61,00 64,20 9 přijat
2065 1,02 73,00 112 57,00 63,40 10 přijat
2007 1,33 60,00 126 65,00 63,00 11 přijat
2061 1,35 58,00 128 66,00 62,80 12 přijat
2020 1,31 61,00 124 64,00 62,80 13 přijat
2056 1,37 56,00 130 67,00 62,60 14 přijat
2042 1,18 67,00 110 55,00 59,80 15 přijat
2059 1,37 56,00 118 61,00 59,00 16 přijat
2016 1,43 51,00 116 59,00 55,80 17 přijat
2017 1,23 66,00 104 48,00 55,20 18 přijat
2051 1,53 43,00 116 59,00 52,60 19 přijat
2013 1,26 63,00 96 45,00 52,20 20 přijat
2032 1,53 43,00 110 55,00 50,20 21 přijat
2001 1,35 58,00 94 44,00 49,60 22 přijat
2008 1,54 41,00 110 55,00 49,40 23 přijat
2002 1,41 54,00 92 43,00 47,40 24 přijat
2004 1,47 47,00 100 47,00 47,00 25 přijat
2063 1,41 54,00 90 42,00 46,80 26 přijat
2003 1,45 48,00 90 42,00 44,40 27 přijat
2035 1,83 24,00 112 57,00 43,80 28 přijat
2044 1,65 33,00 106 49,00 42,60 29 přijat
2011 1,63 34,00 100 47,00 41,80 30 přijat
2058 1,54 41,00 90 42,00 41,60 32 přijat
2054 1,28 62,00 82 28,00 41,60 32 přijat
2073 1,82 25,00 108 52,00 41,20 33 přijat
2030 1,43 51,00 86 34,00 40,80 34 přijat
2043 1,62 35,00 90 42,00 39,20 35 přijat
2071 1,93 19,00 108 52,00 38,80 36 přijat
2023 1,51 45,00 86 34,00 38,40 37 přijat
2022 1,52 44,00 86 34,00 38,00 38 přijat
2046 1,57 39,00 88 37,00 37,80 39 nepřijat
2052 2,17 12,00 108 52,00 36,00 40 nepřijat
2018 1,58 38,00 86 34,00 35,60 41 nepřijat
2024 1,65 33,00 88 37,00 35,40 42 nepřijat
2072 1,67 31,00 88 37,00 34,60 43 nepřijat
2015 1,44 49,00 74 20,00 31,60 45 nepřijat
2050 2,06 16,00 90 42,00 31,60 45 nepřijat
2062 1,61 36,00 78 24,00 28,80 46 nepřijat
2033 1,47 47,00 66 14,00 27,20 47 nepřijat
2025 1,8 26,00 80 26,00 26,00 48 nepřijat
2038 1,71 30,00 76 22,00 25,20 49 nepřijat
2060 2,19 10,00 86 34,00 24,40 50 nepřijat
2019 2,11 14,00 84 29,00 23,00 51 nepřijat
2029 1,85 21,00 78 24,00 22,80 52 nepřijat
2057 2,17 12,00 82 28,00 21,60 53 nepřijat
2006 1,6 37,00 56 10,00 20,80 55 nepřijat
2041 2,16 13,00 80 26,00 20,80 55 nepřijat
2034 1,76 28,00 68 15,00 20,20 56 nepřijat
2064 1,84 23,00 70 18,00 20,00 57 nepřijat
2021 1,91 20,00 70 18,00 18,80 58 nepřijat
2069 2,19 10,00 76 22,00 17,20 59 nepřijat
2068 1,98 18,00 64 13,00 15,00 60 nepřijat
2049 1,76 28,00 32 5,00 14,20 61 nepřijat
2045 2,06 16,00 64 13,00 14,20 62 nepřijat
2048 1,73 29,00 0 4,00 14,00 63 nepřijat
2027 2,27 7,00 70 18,00 13,60 64 nepřijat
2047 2,52 5,00 72 19,00 13,40 65 nepřijat
2031 1,84 23,00 0 4,00 11,60 66 nepřijat
2009 2,02 17,00 44 7,00 11,00 67 nepřijat
2014 2,24 8,00 62 11,00 9,80 68 nepřijat
2066 2,54 4,00 54 9,00 7,00 69 nepřijat
2055 2,58 1,00 54 9,00 5,80 70 nepřijat
2070 2,4 6,00 0 4,00 4,80 71 nepřijat
2067 2,57 3,00 36 6,00 4,80 72 nepřijat
2039 2,57 3,00 0 4,00 3,60 73 nepřijat


Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno a nebude rozesíláno poštou. Přijatý uchazeč musí svůj úmysl vzdělávat se v naší škole potvrdit odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí. 

Rozhodnutí o nepřijetí je uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých rozesíláno poštou. Žádost o vydání nového rozhodnutí lze podat do 3 pracovních dnů od jeho doručení.

V Praze 16. 6. 2020               Mgr. Tomáš Vytřísal - ředitel školyPřihlášky do 1. kola přijímacího řízení na školní rok 2020/2021 se podávají do 2. 3. 2020.

Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení na Střední škole ekonomické se sportovním zaměřením, s. r. o. pro školní rok 2020/21

(19/2020)

Organizace přijímacího řízení se řídí Vyhláškou č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

·      Obor vzdělání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání,

ŠVP: Ekonomika a sport

Ředitel školy stanovuje následující kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení na Střední škole ekonomické se sportovním zaměřením,  s. r. o., Vinohradská 38, Praha 2 pro školní rok 2020/21:

Přijímací řízení proběhne bez školních přijímacích zkoušek.

1.  KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:

a) výsledky jednotných přijímacích zkoušek z českého jazyka a literatury a z matematiky.

Hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí 60 %.

b) hodnocení z předchozího vzdělávání vyjádřené průměrným prospěchem v 1. a 2. pololetí 8. třídy a v 1. pololetí 9. třídy základní školy nebo v odpovídajících ročnících víceleté střední školy. 

Toto kritérium se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí 40 %.

Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a podle tohoto pořadí rozhodne o studentech přijatých ke studiu. Podmínkou přijetí ke studiu je sportovní aktivita uchazeče.

2.  TERMÍN KONÁNÍ JEDNOTNÝCH TESTŮ:

·         8. června 2020 

·   Náhradní termín konání jednotných testů: 23. června 2020

3.  MÍSTO KONÁNÍ

Místem konání je Střední škola ekonomická se sportovním zaměřením, s. r. o., Vinohradská 38, Praha 2, 120 00

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami budou mít upravené podmínky konání jednotných testů na základě posudku vydaného školským poradenským zařízením.

V průběhu března 2020 odešle škola uchazeči potvrzení o přijetí přihlášky a zahájení správního řízení. Uchazeč písemně obdrží informace o postupu přijímacího řízení a registrační číslo uchazeče, pod kterým je uchazeč ve výsledném pořadí uveden.

Pořadí uchazečů (pod registračními čísly) podle výsledku hodnocení v přijímacím řízení a kritéria přijímacího řízení  bude zveřejněno na veřejném místě ve škole a na webových stránkách.

Maximální počet přijímaných žáků do 1. ročníku: 30 až 33 žáků

·           

       Mgr. Tomáš Vytřísal

ředitel školy

Praha dne 11. 5. 2020