Přijímací řízení

Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2022/23

Registr.
Číslo
Celk. průměr Přep. bodů z průměru Cermat % Přep. bodů z Cermatu 40%+60% Pořadí 35
22002 1 94,00 89 94,00 94,00 1 přijat
22032 1 94,00 82 93,00 93,40 2 přijat
22008 1,04 89,00 80 91,00 90,20 3 přijat
22055 1,02 91,00 76 88,00 89,20 4 přijat
22025 1,09 84,00 81 92,00 88,80 5 přijat
22057 1,07 85,00 73 87,00 86,20 6 přijat
22072 1,04 89,00 70 84,00 86,00 7 přijat
22047 1,23 66,00 80 91,00 81,00 8 přijat
22018 1,02 91,00 62 72,00 79,60 9 přijat
22005 1,16 78,00 67 78,00 78,00 10 přijat
22095 1,19 73,00 67 78,00 76,00 11 přijat
22099 1,2 - 38 88,00 91,20 11 přijat
22085 1,3 57,00 71 86,00 74,40 12 přijat
22030 1 94,00 57 60,00 73,60 13 přijat
22045 1,18 74,00 63 73,00 73,40 14 přijat
22006 1,28 61,00 68 81,00 73,00 15 přijat
22058 1,3 57,00 69 83,00 72,60 16 přijat
22019 1,38 46,00 78 89,00 71,80 17 přijat
22027 1,04 89,00 57 60,00 71,60 18 přijat
22017 1,31 54,00 68 81,00 70,20 19 přijat
22024 1,19 73,00 60 66,00 68,80 20 přijat
22042 1,31 54,00 67 78,00 68,40 21 přijat
22092 1,41 41,00 71 86,00 68,00 23 přijat
22029 1,06 86,00 55 56,00 68,00 23 přijat
22046 1,29 60,00 62 72,00 67,20 24 přijat
22067 1,44 40,00 68 81,00 64,60 26 přijat
22090 1,11 82,00 54 53,00 64,60 26 přijat
22033 1,24 65,00 59 64,00 64,40 27 přijat
22035 1,37 48,00 65 75,00 64,20 28 přijat
22031 1,54 33,00 69 83,00 63,00 29 přijat
22073 1,15 79,00 52 51,00 62,20 30 přijat
22064 1,2 69,00 56 57,00 61,80 32 přijat
22010 1,16 78,00 52 51,00 61,80 32 přijat
22038 1,3 57,00 59 64,00 61,20 34 přijat
22070 1,4 42,00 64 74,00 61,20 34 přijat
22023 1,33 51,00 59 64,00 58,80 35 přijat
22034 1,21 67,00 52 51,00 57,40 36 nepřijat
22083 1,53 35,00 62 72,00 57,20 37 nepřijat
22021 1,11 82,00 49 40,00 56,80 38 nepřijat
22007 1,26 62,00 54 53,00 56,60 39 nepřijat
22080 1,25 64,00 52 51,00 56,20 40 nepřijat
22069 1,17 75,00 51 43,00 55,80 41 nepřijat
22022 1,29 60,00 52 51,00 54,60 43 nepřijat
22060 1,29 60,00 52 51,00 54,60 43 nepřijat
22015 1,16 78,00 48 38,00 54,00 44 nepřijat
22043 1,36 50,00 55 56,00 53,60 45 nepřijat
22077 1,19 73,00 48 38,00 52,00 46 nepřijat
22053 1,7 21,00 62 72,00 51,60 47 nepřijat
22082 1,32 52,00 52 51,00 51,40 48 nepřijat
22079 1,55 32,00 59 64,00 51,20 49 nepřijat
22074 1,73 20,00 62 72,00 51,20 50 nepřijat
22078 1,58 27,00 61 67,00 51,00 51 nepřijat
22011 1,58 27,00 60 66,00 50,40 52 nepřijat
22062 1,14 80,00 44 30,00 50,00 53 nepřijat
22004 1,55 32,00 57 60,00 48,80 54 nepřijat
22098 1,67 - 24 51,00 69,00 54 nepřijat
22091 1,25 64,00 48 38,00 48,40 55 nepřijat
22052 1,53 35,00 55 56,00 47,60 56 nepřijat
22016 1,49 38,00 52 51,00 45,80 57 nepřijat
22014 1,38 46,00 50 42,00 43,60 58 nepřijat
22050 1,2 69,00 42 26,00 43,20 59 nepřijat
22037 1,36 50,00 47 35,00 41,00 60 nepřijat
22012 1,1 83,00 29 11,00 39,80 61 nepřijat
22084 1,39 44,00 47 35,00 38,60 62 nepřijat
22001 1,37 48,00 45 32,00 38,40 63 nepřijat
22044 1,19 73,00 27 9,00 34,60 64 nepřijat
22049 1,62 25,00 49 40,00 34,00 65 nepřijat
22009 1,49 38,00 43 28,00 32,00 67 nepřijat
22054 1,78 17,00 50 42,00 32,00 67 nepřijat
22094 1,39 44,00 38 21,00 30,20 68 nepřijat
22013 1,46 39,00 38 21,00 28,20 69 nepřijat
22068 1,67 24,00 44 30,00 27,60 70 nepřijat
22020 1,55 32,00 39 23,00 26,60 71 nepřijat
22087 1,88 10,00 47 35,00 25,00 72 nepřijat
22066 1,52 36,00 33 16,00 24,00 73 nepřijat
22041 1,83 12,00 43 28,00 21,60 74 nepřijat
22097 1,69 22,00 38 21,00 21,40 75 nepřijat
22051 2,14 3,00 45 32,00 20,40 76 nepřijat
22086 1,57 28,00 32 15,00 20,20 77 nepřijat
22048 1,87 11,00 41 25,00 19,40 78 nepřijat
22081 1,91 8,00 39 23,00 17,00 79 nepřijat
22040 1,79 15,00 36 17,00 16,20 80 nepřijat
22059 1,79 15,00 32 15,00 15,00 81 nepřijat
22089 2,9 1,00 40 24,00 14,80 82 nepřijat
22076 1,55 32,00 20 2,00 14,00 83 nepřijat
22026 1,73 20,00 27 9,00 13,40 84 nepřijat
22065 1,97 6,00 37 18,00 13,20 85 nepřijat
22039 1,82 13,00 30 12,00 12,40 86 nepřijat
22003 1,73 20,00 26 7,00 12,20 87 nepřijat
22071 1,67 24,00 24 4,00 12,00 88 nepřijat
22061 2 5,00 32 15,00 11,00 89 nepřijat
22028 1,78 17,00 25 6,00 10,40 90 nepřijat
22036 1,92 7,00 29 11,00 9,40 91 nepřijat
22056 1,89 9,00 25 6,00 7,20 92 nepřijat
22075 2 5,00 23 3,00 3,80 93 nepřijat
22063 2,4 2,00 16 1,00 1,40 94 nepřijat


Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno a nebude rozesíláno poštou. Přijatý uchazeč musí svůj úmysl vzdělávat se v naší škole potvrdit odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí. 

Rozhodnutí o nepřijetí je uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých rozesíláno poštou. Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat do 3 pracovních dnů od jeho doručení.

V Praze 28.4.2022               Mgr. Tomáš Vytřísal - ředitel školy
Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení na Střední škole ekonomické se sportovním zaměřením, s.r.o. pro školní rok 2022/23 

 (2/2022)

Přijímací řízení pro rok 2022/23  se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MŠMT č. 353/2016 ve znění pozdějších předpisů.


Obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Ekonomika a sport


Ředitel školy stanovuje následující kritéria pro přijímací řízení na školní rok 2022/23:
Pro rok 2022/23 jsou stanoveny jednotné přijímací zkoušky. Školní přijímací zkoušky se u nás nekonají.


1. Kritéria přijímacího řízení:

  • výsledky jednotných přijímacích zkoušek z českého jazyka a literatury a z matematiky. Lepší výsledky zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky se sečtou a vytvoří se pořadí uchazečů. Hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí 60 %.

  • hodnocení z předchozího vzdělávání vyjádřené průměrným prospěchem v 1. a 2. pololetí 8. třídy a v 1. pololetí 9. třídy základní školy nebo v odpovídajících ročnících víceleté střední školy. Průměrný prospěch se vypočte jako aritmetický průměr z aritmetických průměrů známek v jednotlivých pololetích uvedených v přihlášce a zaokrouhlí se na dvě desetinná místa, tím se vytvoří pořadí uchazečů. Toto kritérium se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí 40 %.

Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a podle tohoto pořadí rozhodne o studentech přijatých ke studiu. Podmínkou přijetí ke studiu je sportovní aktivita uchazeče.

2. Termíny konání jednotných testů:
  • 12. dubna 2022 (první termín)
  • 13. dubna 2022 (druhý termín)

Náhradní termín konání jednotných testů:10. a 11. května 2022

3. Místo konání

Místem konání je Střední škola ekonomická se sportovním zaměřením, s. r. o., Vinohradská 38, Praha 2, 120 00

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami budou mít upraveny podmínky konání jednotných testů na základě posudku vydaného školským poradenským zařízením.
V průběhu března 2022 odešle škola uchazeči potvrzení o přijetí přihlášky a zahájení správního řízení. Uchazeč písemně obdrží informace o postupu přijímacího řízení a registrační číslo uchazeče, pod kterým je uchazeč ve výsledném pořadí uveden.

Pořadí uchazečů (pod registračními čísly) podle výsledku hodnocení v přijímacím řízení a kritéria přijímacího řízení  bude zveřejněno na veřejném místě ve škole a na webových stránkách.

Ředitel školy si vyhrazuje možnost rozhodnout v termínu do 8. března 2022 o nekonání jednotných přijímacích zkoušek v případě, že počet podaných přihlášek ke vzdělávání bude nižší či roven předpokládanému počtu přijímaných uchazečů.

Osoby, na které se vztahuje § 20 odst. 4 školského zákona, nekonají na žádost jednotnou zkoušku ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem v den konání jednotné přijímací zkoušky.

obor vzdělání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání,

název ŠVP: Ekonomika a sport

Maximální počet přijímaných žáků do 1. ročníků: 31-34 žáků


Mgr. Tomáš Vytřísal
ředitel školy

Praha dne 28. 1. 2022