Přijímací řízení

Přijímací řízení na  školní rok 2021/2022
Registr.
Číslo
Celk. průměr Přep. bodů z průměru Cermat Přep. bodů z Cermatu 40%+60% Pořadí 60
2140 1 120,00 91 120,00 120,00 1 přijat
2152 1 120,00 73 114,00 116,40 2 přijat
2160 1,07 110,00 76 118,00 114,80 3 přijat
2124 1,03 114,00 70 112,00 112,80 4 přijat
2115 1 120,00 64 106,00 111,60 5 přijat
2117 1 120,00 62 100,00 108,00 6 přijat
2103 1,12 106,00 65 109,00 107,80 7 přijat
2175 1,32 92,00 76 118,00 107,60 8 přijat
2156 1,3 94,00 75 116,00 107,20 9 přijat
21101 1,36 87,00 80 119,00 106,20 10 přijat
2183 1,2 102,00 64 106,00 104,40 11 přijat
2107 1,09 108,00 60 99,00 102,60 12 přijat
21113 1,14 105,00 60 99,00 101,40 13 přijat
2137 1,25 99,00 63 102,00 100,80 14 přijat
2187 1,35 88,00 65 109,00 100,60 16 přijat
2132 1,06 112,00 58 93,00 100,60 16 přijat
2145 1,41 79,00 71 113,00 99,40 17 přijat
21104 1,46 72,00 75 116,00 98,40 18 přijat
2178 1,18 104,00 58 93,00 97,40 20 přijat
2189 1,18 104,00 58 93,00 97,40 20 přijat
2186 1,03 114,00 55 83,00 95,40 21 přijat
2141 1,45 74,00 65 109,00 95,00 22 přijat
2134 1,06 112,00 55 83,00 94,60 23 přijat
2130 1,47 71,00 67 110,00 94,40 24 přijat
2111 1,28 96,00 56 87,00 90,60 25 přijat
2105 1,3 94,00 56 87,00 89,80 26 přijat
2139 1,45 74,00 59 95,00 86,60 27 přijat
2112 1,2 102,00 52 75,00 85,80 28 přijat
2113 1,4 84,00 56 87,00 85,80 31 přijat
2184 1 120,00 48 63,00 85,80 31 přijat
2181 1,4 84,00 56 87,00 85,80 31 přijat
2119 1,51 64,00 60 99,00 85,00 32 přijat
2136 1,54 59,00 63 102,00 84,80 33 přijat
21116 1,1 107,00 50 68,00 83,60 34 přijat
2138 1,4 84,00 55 83,00 83,40 35 přijat
2168 1,07 110,00 49 65,00 83,00 36 přijat
21112 1,59 47,00 64 106,00 82,40 37 přijat
2120 1,36 87,00 53 77,00 81,00 39 přijat
2163 1,52 63,00 58 93,00 81,00 39 přijat
2121 1 120,00 45 54,00 80,40 40 přijat
2159 1,7 35,00 64 106,00 77,60 41 přijat
2142 1,32 92,00 49 65,00 75,80 42 přijat
2128 1,42 76,00 52 75,00 75,40 43 přijat
2165 1,26 98,00 47 60,00 75,20 44 přijat
21106 1,91 17,00 70 112,00 74,00 45 přijat
2122 1,34 89,00 48 63,00 73,40 46 přijat
2135 1,48 70,00 52 75,00 73,00 47 přijat
2127 1,62 41,00 58 93,00 72,20 48 přijat
21107 1,73 30,00 60 99,00 71,40 49 přijat
2151 1,27 97,00 45 54,00 71,20 50 přijat
2149 1,65 38,00 58 93,00 71,00 51 přijat
2143 1,79 28,00 59 95,00 68,20 52 přijat
2174 1,24 100,00 42 44,00 66,40 53 přijat
21118 1,57 51,00 52 75,00 65,40 54 přijat
2116 1,68 37,00 55 83,00 64,60 55 přijat
2108 1,7 35,00 55 83,00 63,80 56 přijat
2110 1,4 84,00 43 48,00 62,40 57 přijat
2177 1,5 67,00 46 58,00 61,60 58 přijat
21109 1,4 84,00 42 44,00 60,00 59 přijat
2185 1,6 46,00 50 68,00 59,20 60 přijat
2188 1,71 33,00 52 75,00 58,20 61 nepřijat
2194 1,73 30,00 53 77,00 58,20 62 nepřijat
2125 1,6 46,00 48 63,00 56,20 63 nepřijat
2157 1,56 53,00 46 58,00 56,00 64 nepřijat
2144 1,72 32,00 51 70,00 54,80 65 nepřijat
2193 1,9 19,00 54 78,00 54,40 66 nepřijat
2172 1,52 63,00 43 48,00 54,00 67 nepřijat
2170 1,6 46,00 46 58,00 53,20 70 nepřijat
2161 1,5 67,00 42 44,00 53,20 70 nepřijat
2109 1,6 46,00 46 58,00 53,20 70 nepřijat
2164 1,58 50,00 45 54,00 52,40 71 nepřijat
2118 1,39 85,00 38 27,00 50,20 72 nepřijat
2166 1,43 75,00 39 32,00 49,20 73 nepřijat
2129 1,87 20,00 50 68,00 48,80 74 nepřijat
2146 1,48 70,00 39 32,00 47,20 76 nepřijat
2158 1,6 46,00 43 48,00 47,20 76 nepřijat
21111 1,63 40,00 44 51,00 46,60 77 nepřijat
2167 1,54 59,00 41 38,00 46,40 78 nepřijat
2126 1,64 39,00 44 51,00 46,20 79 nepřijat
21110 1,8 25,00 47 60,00 46,00 80 nepřijat
2155 1,41 79,00 37 23,00 45,40 81 nepřijat
21119 1,32 92,00 31 13,00 44,60 82 nepřijat
2104 1,52 63,00 39 32,00 44,40 83 nepřijat
2148 2,1 5,00 51 70,00 44,00 84 nepřijat
2180 1,56 53,00 40 36,00 42,80 86 nepřijat
21115 1,54 59,00 39 32,00 42,80 86 nepřijat
21102 1,79 28,00 44 51,00 41,80 87 nepřijat
21105 1,69 36,00 42 44,00 40,80 88 nepřijat
2199 1,29 95,00 15 4,00 40,40 89 nepřijat
2176 1,54 59,00 38 27,00 39,80 91 nepřijat
2102 1,54 59,00 38 27,00 39,80 91 nepřijat
2114 1,5 67,00 35 21,00 39,40 92 nepřijat
2173 1,85 23,00 43 48,00 38,00 93 nepřijat
21114 1,8 25,00 42 44,00 36,40 95 nepřijat
2131 1,48 70,00 32 14,00 36,40 95 nepřijat
2179 1,41 79,00 21 6,00 35,20 96 nepřijat
2133 1,54 59,00 34 19,00 35,00 97 nepřijat
2182 1,72 32,00 40 36,00 34,40 98 nepřijat
2195 1,53 60,00 33 17,00 34,20 99 nepřijat
2171 1,58 50,00 35 21,00 32,60 100 nepřijat
2154 2,01 10,00 42 44,00 30,40 101 nepřijat
2162 1,79 28,00 38 27,00 27,40 102 nepřijat
2191 2,08 7,00 40 36,00 24,40 104 nepřijat
2190 1,97 13,00 39 32,00 24,40 104 nepřijat
2106 2,09 6,00 40 36,00 24,00 106 nepřijat
2150 2,55 3,00 41 38,00 24,00 106 nepřijat
2123 1,58 50,00 21 6,00 23,60 107 nepřijat
21100 1,9 19,00 33 17,00 17,80 108 nepřijat
2192 2,07 9,00 36 22,00 16,80 109 nepřijat
2153 1,86 21,00 28 11,00 15,00 111 nepřijat
2196 2,07 9,00 34 19,00 15,00 111 nepřijat
2101 2 11,00 33 17,00 14,60 112 nepřijat
2147 1,85 23,00 25 8,00 14,00 113 nepřijat
21103 1,94 16,00 29 12,00 13,60 114 nepřijat
21121 1,95 14,00 28 11,00 12,20 115 nepřijat
21120 1,94 16,00 26 9,00 11,80 116 nepřijat
2198 1,99 12,00 0 3,00 6,60 117 nepřijat
21108 2,41 4,00 24 7,00 5,80 118 nepřijat


Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno a nebude rozesíláno poštou. Přijatý uchazeč musí svůj úmysl vzdělávat se v naší škole potvrdit odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí.

Rozhodnutí o nepřijetí je uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých rozesíláno poštou. Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat do 3 pracovních dnů od jeho doručení.

Tel: 602441027, 222518149 

V Praze 19. 5. 2021

Mgr. Tomáš Vytřísal - ředitel školyDůležitá informace pro účastníky zkoušky:

Podle Mimořádného opatření  č. j.: MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN
I.
Osobě, která je uchazečem o střední vzdělávání (dále jen „uchazeč“), se umožní osobní přítomnost na školní přijímací zkoušce, jednotné přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce (dále jen „přijímací zkouška“), nejedná-li se o přijímací zkoušku konanou distanční formu, pouze pokud
a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a
b) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky, není-li dále stanoveno jinak.
II.
Doklad podle čl. I písm. b) může uchazeč nahradit
a) dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2
nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
b) dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo
c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.


Další informace pro účastníky přijímací zkoušky:
Mezi didaktickým testem z matematiky a didaktickým testem z českého jazyka je přestávka, během které se uchazeči budou zdržovat pod dohledem v prostorách školy. Pokud si zákonní zástupci přejí, aby uchazeči mohli opustit školu, musí jim dát k tomu písemný souhlas, který při opuštění budovy uchazeči odevzdají ve vrátnici v přízemí.
Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení na Střední škole ekonomické se sportovním zaměřením, s. r. o.  

 (6/2021)

Přijímací řízení pro rok 2021/22  se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MŠMT č. 353/2016 ve znění pozdějších předpisů.


Obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Ekonomika a sport


Ředitel školy stanovuje následující kritéria pro přijímací řízení na školní rok 2021/22:
Pro rok 2021/22 jsou stanoveny jednotné přijímací zkoušky. Školní přijímací zkoušky se u nás nekonají.


1. Kritéria přijímacího řízení:

  • výsledky jednotných přijímacích zkoušek z českého jazyka a literatury a z matematiky. Lepší výsledky zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky se sečtou a vytvoří se pořadí uchazečů. Hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí 60 %.

  • hodnocení z předchozího vzdělávání vyjádřené průměrným prospěchem v 1. a 2. pololetí 8. třídy a v 1. pololetí 9. třídy základní školy nebo v odpovídajících ročnících víceleté střední školy. V souladu s vyhláškou č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2, se do průměru nezahrnuje klasifikace na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. Průměrný prospěch se vypočte jako aritmetický průměr z aritmetických průměrů známek v jednotlivých pololetích uvedených v přihlášce a zaokrouhlí se na dvě desetinná místa, tím se vytvoří pořadí uchazečů. Toto kritérium se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí 40 %.

Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a podle tohoto pořadí rozhodne o studentech přijatých ke studiu. Podmínkou přijetí ke studiu je sportovní aktivita uchazeče.

2. Termíny konání jednotných testů:
  • 3. května 2021 (první termín)
  • 4. května 2021 (druhý termín)

Náhradní termín konání jednotných testů:2. a 3. června 2021

3. Místo konání

Místem konání je Střední škola ekonomická se sportovním zaměřením, s. r. o., Vinohradská 38, Praha 2, 120 00

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami budou mít upraveny podmínky konání jednotných testů na základě posudku vydaného školským poradenským zařízením.
V průběhu března 2021 odešle škola uchazeči potvrzení o přijetí přihlášky a zahájení správního řízení. Uchazeč písemně obdrží informace o postupu přijímacího řízení a registrační číslo uchazeče, pod kterým je uchazeč ve výsledném pořadí uveden.

Pořadí uchazečů (pod registračními čísly) podle výsledku hodnocení v přijímacím řízení a kritéria přijímacího řízení  bude zveřejněno na veřejném místě ve škole a na webových stránkách.

Ředitel školy si vyhrazuje možnost rozhodnout v termínu do 8. března 2021 o nekonání jednotných přijímacích zkoušek v případě, že počet podaných přihlášek ke vzdělávání bude nižší či roven předpokládanému počtu přijímaných uchazečů.

Osoby, na které se vztahuje § 20 odst. 4 školského zákona, nekonají na žádost jednotnou zkoušku ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem v den konání jednotné přijímací zkoušky.

obor vzdělání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání,

název ŠVP: Ekonomika a sport

Maximální počet přijímaných žáků do 1. ročníků: 33-34 žáků


Mgr. Tomáš Vytřísal
ředitel školy

Praha dne 25. 3.2021