Přihláška

Formuláře přihlášek (vzory)

Zveřejňují se aktuální formuláře přihlášek ke vzdělávání ve střední škole a v konzervatoři použitelné od školního roku 2011/2012. 

Nové formuláře přihlášek byly vytvořeny na základě podnětů ze škol. Přinášejí technické změny, případně odstraňují některé nejasnosti, které se vyskytly v dříve používaných formulářích.

Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole je třeba podávat jako jeden dokument. Doporučuje se ji vytisknout na jeden list. Pokud jsou k potvrzení předloženy dva listy, je třeba zajistit ve škole jejich neoddělitelné spojení.

Aktuální formulář přihlášek

Průběžně nás můžete navštívit  a na místě si ujasníte všechno, co je pro Vaše rozhodování důležité.


ředitel:
Mgr. Tomáš Vytřísal

zástupce ředitele:
Mgr. Dagmar Novotná