Školní řád

Střední škola ekonomická se sportovním zaměřením, s. r. o., Vinohradská 38, Praha 2                                                                                                          

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školským zákonem, zejména dle § 30, a prováděcími předpisy k němu příslušnými, vydávám tento „Školní řád“. Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance a žáky Střední školy ekonomické se sportovním zaměřením, s.r.o., Vinohradská 38, Praha 2.

Školní řád platný od 1.9.2023