Organizace školního roku


ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 (průběžně bude aktualizováno)

25.8.

pedagogická rada - zahajovací

26.8. - 27.8.

doplňovací a opravné zkoušky

1.9.

zahájení školního roku

7.9.

podzimní termín praktické maturitní zkoušky z odborných předmětů

17.9.

podzimní termín ústní maturitní zkoušky (společná a profilová část)

28.9. + 28.10.

státní svátek

29.10. – 30.10.

podzimní prázdniny

od 1.11 povinnost žáků přezouvat se v prostorách OA

5.11

pedagogická rada - čtvrtletní, třídní schůzky

16.11.

ředitelské volno

2.12.

poslední termín pro podání přihlášek k MZ (pro jarní zkušební období)

21.12. - 22.12.  dny boje proti covidu vyhlášené ministrem školství

23.12. - 3.1.

vánoční prázdniny

22.1.

uzavření klasifikace za 1. pololetí

26.1.

pedagogická rada - pololetní (klasifikační)

28.1.

ukončení 1. pololetí školního roku, vysvědčení

29.1.

pololetní prázdniny (jednodenní)

22.2. - 28.2.

jarní prázdniny

23.3. maturitní ples 

1.4.

2.4.

5.4.

velikonoční prázdniny

Velký pátek (tzv. ostatní svátek)

státní svátek (Velikonoční pondělí)

22. 4. 

pedagogická rada - tříčtvrtletní, třídní schůzky

30. 4.

termín pro odevzdání seznamu literárních děl k MZ (jarní zkušební období)

3.5. 1. termín jednotné přijímací zkoušky

4.5.  2. termín jednotné přijímací zkoušky

7.5.  uzavření klasifikace 4. ročník
pedagogická rada 
10.5.  praktická zkouška z odborných předmětů (profilová část MZ) 

14.5.  předávání vysvědčení žákům 4. ročníku 

24.5. - 25.5.

didaktické testy společné části MZ (český jazyk a literatura, cizí jazyk)

1.6. - 4.6.  ústní zkoušky profilové části MZ 

23.6.

uzavření klasifikace za 2. pololetí

24.6.

pedagogická rada - klasifikační

do 23.7.

odevzdání přihlášek k MZ (podzimní termín) řediteli školy

30.6.

termín pro odevzdání seznamu literárních děl k MZ (podzimní zkušební období)

30. 6.

ukončení 2. pololetí, vysvědčení

30 .6.

závěrečná porada učitelů

1.7. - 31.8.

hlavní prázdninyV Praze dne 19.3.21