Organizace školního roku


ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022 (průběžně bude aktualizováno)

30.8.

pedagogická rada - zahajovací

30.8. - 31.8.

doplňovací a opravné zkoušky

1.9.

zahájení školního roku

13.9.

podzimní termín ústní maturitní zkoušky (profilová část)

27.9. + 8.10.

ředitelské volno

28.9. + 28.10.

státní svátek

27.10. + 29.10.

podzimní prázdniny

od 1.11 povinnost žáků přezouvat se v prostorách OA

17.11

státní svátek

22.11.

pedagogická rada - čtvrtletní, třídní schůzky

1.12.

poslední termín pro podání přihlášek k MZ (pro jarní zkušební období)

23.12. - 2.1.

vánoční prázdniny

24.1.

uzavření klasifikace za 1. pololetí

26.1.

pedagogická rada - pololetní (klasifikační)

31.1.

ukončení 1. pololetí školního roku, vysvědčení

4.2.

pololetní prázdniny (jednodenní)

7.3. - 13.3.  jarní prázdniny

14.3.  maturitní ples

30.3. termín pro odevzdání seznamu literárních děl k MZ (jarní zkušební období) 

12.4.  1. termín jednotné přijímací zkoušky
pedagogická rada - tříčtvrtletní
třídní schůzky
13.4. 2. termín jednotné přijímací zkoušky 

14.4.

15.4.

18.4.

velikonoční prázdniny

Velký pátek (tzv. ostatní svátek)

státní svátek (Velikonoční pondělí)

20.4. písemná zkouška z českého jazyka a literatury - profilová část MZ 

21.4.  písemná zkouška z cizího jazyka - profilová část MZ 
 
26.4. uzavření klasifikace 4. ročník

27.4.  pedagogická rada - 4. ročník

28.4. praktická zkouška z odborných předmětů (profilová část MZ) 

29.4. předávání vysvědčení žákům 4. ročníku 

2.5. - 3.5.

2.5. - 6.5.

didaktické testy společné části MZ (český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika)

odborná praxe 2. a 3. ročníku

16.5. - 20.5.

16.5. - 20.5.
ústní zkoušky profilové části MZ 

odborná praxe 2. a 3. ročníku

22.6.

uzavření klasifikace za 2. pololetí

24.6.

pedagogická rada - klasifikační

do 27.6.

odevzdání přihlášek k MZ (podzimní termín) řediteli školy

30.6.

termín pro odevzdání seznamu literárních děl k MZ (podzimní zkušební období)

30. 6.

ukončení 2. pololetí, vysvědčení

30 .6.

závěrečná porada učitelů

1.7. - 31.8.

hlavní prázdninyV Praze dne 22.3.2022