Organizace školního roku


ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024 (průběžně bude aktualizováno)

datum

událost

28.8. - 31.8.

doplňovací a opravné zkoušky

4.9.

zahájení školního roku

13.9. a 14.9.

podzimní termín ústní maturitní zkoušky (profilová část)

28.9. 

státní svátek

29.9. 

ředitelské volno

26.10  a 27.10.

podzimní prázdniny

od 1.11.

povinnost žáků přezouvat se v prostorách školy

15.11. 

pedagogická rada - čtvrtletní, třídní schůzky

17.11

státní svátek

1.12.

poslední termín pro podání přihlášek k MZ (pro jarní zkušební období)

22.12.  

ředitelské volno

23.12. - 2.1.

vánoční prázdniny

22.1. 

maturitní ples

23.1.

ředitelské volno

24.1.

uzavření klasifikace za 1. pololetí

25.1.

pedagogická rada - pololetní (klasifikační)

31.1.

ukončení 1.pololetí školního roku, vysvědčení

2.2.

pololetní prázdniny (jednodenní)

5.2. - 11.2.

jarní prázdniny

30.3.

termín pro odevzdání seznamu literárních děl k MZ (jarní zkušební období) 

28.3. - 29.3. a 1.4.

velikonoční prázdniny, státní svátek (Velikonoční pondělí)

11.4.

pedagogická rada - tříčtvrtletní třídní schůzky

12.4. + 15.4.

jednotné přijímací zkoušky

16.4.

písemná zkouška z českého jazyka a literatury - profilová část MZ 

17.4.

písemná zkouška z cizího jazyka - profilová část MZ 

19.4. praktická zkouška z odborných předmětů (profilová část MZ)  

15.4. - 19.4.
+ květen (bude upřesněno) 
 odborná praxe 2. a 3. ročníku

24.4.

uzavření klasifikace 4. ročník

25.4.

pedagogická rada - 4. ročník

30.4.

předávání vysvědčení žákům 4. ročníku 

bude upřesněno

didaktické testy společné části MZ (český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika)

bude upřesněno

ústní zkoušky profilové části MZ, odborná praxe 2. a 3. ročníku

20.6.

uzavření klasifikace za 2. pololetí

25.6.

pedagogická rada - klasifikační

do 27.6.

odevzdání přihlášek k MZ (podzimní termín) řediteli školy

30.6.

termín pro odevzdání seznamu literárních děl k MZ (podzimní zkušební období)

28. 6.

ukončení 2. pololetí, vysvědčení

1.7. - 31.8.

hlavní prázdniny