Organizace školního roku


ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 (průběžně bude aktualizováno)

19.8. – 27.8.

opravné a doplňovací zkoušky

28.8.

pedagogická rada - zahajovací

2.9.

zahájení školního roku

5.9.

podzimní termín praktické maturitní zkoušky z odborných předmětů

12.9.

podzimní termín ústní maturitní zkoušky (společná a profilová část)

28.10.

státní svátek

29.10. – 30.10.

podzimní prázdniny

31.10. - 1.11. ředitelské volno

od 1.11.

povinnost žáků přezouvat se v prostorách OA

12.11.

pedagogická rada - čtvrtletní, třídní schůzky

2.12.

poslední termín pro podání přihlášek k MZ (pro jarní zkušební období)

23.12. – 3.1.

vánoční prázdniny

20.1.

maturitní ples

22.1.

uzavření klasifikace za 1. pololetí

24.1.

pedagogická rada pololetní - klasifikační

30.1.

ukončení 1. pololetí školního roku, vysvědčení

31.1.

pololetní prázdniny (jednodenní)

17.2. – 23.2.

jarní prázdniny

31. 3.

termín pro odevzdání seznamu literárních děl k MZ (jarní zkušební období)

8. 4.  písemná práce společné části MZ (jarní zkušební období)      

9.4.

10.4.

13.4.

velikonoční prázdniny

Velký pátek (tzv. ostatní svátek)

státní svátek (Velikonoční pondělí)

14. 4. 

1. termín jednotné přijímací zkoušky

15. 4. 

2. termín jednotné přijímací zkoušky 

22. 4. 

uzavření klasifikace 4. ročníku

pedagogická rada - tříčtvrtletní + 4. ročník, třídní schůzky

23. 4.

praktická zkouška z odborných předmětů (profilová část MZ)

27. 4.

ukončení vyučování žáků 4. ročníku – ,,poslední zvonění“

29. 4. předávání vysvědčení žákům 4. ročníku

30. 4.  písemná práce společné části MZ (jarní zkušební období)  

30. 4. - 7. 5. odborná praxe 2. a 3. ročníku

1.5.

státní svátek

4. - 6. 5.

didaktické testy společné části MZ (jarní zkušební období)

8. 5.  státní svátek
 
18. 5. - 22. 5. maturitní zkouška – společná a profilová část – ústní zkoušky (jarní zkušební období)
odborná praxe 2. a 3. ročníku

22.6.

uzavření klasifikace za 2. pololetí

25.6.

pedagogická rada - klasifikační

do 25.6.

odevzdání přihlášek k MZ (podzimní termín) řediteli školy

30.6.

termín pro odevzdání seznamu literárních děl k MZ (podzimní zkušební období)

30. 6.

ukončení 2. pololetí, vysvědčení

30 .6.

závěrečná porada učitelů

1.7. - 31.8.

hlavní prázdniny