Organizace školního roku


ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023 (průběžně bude aktualizováno)

24.8. - 31.8.

doplňovací a opravné zkoušky

1.9.

zahájení školního roku

19.9. + 20.9.

podzimní termín ústní maturitní zkoušky (profilová část)

23.9. 

ředitelské volno

28.9. + 28.10.

státní svátek

26.10. + 27.10.

podzimní prázdniny

od 1.11 povinnost žáků přezouvat se v prostorách školy

15.11.  pedagogická rada - čtvrtletní, třídní schůzky

17.11

státní svátek

18.11. ředitelské volno

1.12.

poslední termín pro podání přihlášek k MZ (pro jarní zkušební období)

22.12.   ředitelské volno

23.12. - 2.1.

vánoční prázdniny

16.1.  maturitní ples
17.1. ředitelské volno

24.1.

uzavření klasifikace za 1. pololetí

26.1.

pedagogická rada - pololetní (klasifikační)

27.1. ředitelské volno

31.1.

ukončení 1. pololetí školního roku, vysvědčení

3.2.

pololetní prázdniny (jednodenní)

13.3. - 19.3.  jarní prázdniny

30.3. termín pro odevzdání seznamu literárních děl k MZ (jarní zkušební období) 

6.4. + 7.4.

10.4.

velikonoční prázdniny

státní svátek (Velikonoční pondělí)

13.4. - 14.4  jednotné přijímací zkoušky
13.4. pedagogická rada - tříčtvrtletní
třídní schůzky

18.4. písemná zkouška z českého jazyka a literatury - profilová část MZ 
 
19.4. písemná zkouška z cizího jazyka - profilová část MZ 
24.4. uzavření klasifikace 4. ročník

26.4.  pedagogická rada - 4. ročník

27.4.. praktická zkouška z odborných předmětů (profilová část MZ) 

28.4. předávání vysvědčení žákům 4. ročníku 

2.5. - 5.5.

didaktické testy společné části MZ (český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika)

odborná praxe 2. a 3. ročníku

22.5. - 26.5. ústní zkoušky profilové části MZ 

odborná praxe 2. a 3. ročníku

29.5.  odborná praxe 2. a 3. ročníku

22.6.

uzavření klasifikace za 2. pololetí

26.6.

pedagogická rada - klasifikační

do 27.6.

odevzdání přihlášek k MZ (podzimní termín) řediteli školy

30.6.

termín pro odevzdání seznamu literárních děl k MZ (podzimní zkušební období)

30. 6.

ukončení 2. pololetí, vysvědčení

1.7. - 31.8.

hlavní prázdninyV Praze dne 13.12.2022