Organizace maturitních zkoušek

Jmenování členů maturitní komise pro podzimní zkušební období 2022

Podle § 35 odstavce 4 vyhlášky MŠMT ČR č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, jmenuji místopředsedu a členy maturitní komise takto:

Místopředseda: Mgr. Ivana Hamříková

Třídní učitelka: Mgr. Barbara Zemanová

Český jazyk a literatura: Mgr. Barbara Zemanová, Mgr. Dagmar Novotná

Anglický jazyk: Mgr. Martin Macháček, Bc. Tomáš Matoušek

Ekonomika: Ing. Šárka Fogadová, Mgr. Lukáš Husák

Účetnictví: Bc. Kristýna Janovská, Ing. Šárka Fogadová

V Praze dne 21.6.2022

Mgr. Tomáš Vytřísal (ředitel)


Konkrétní termíny povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro podzimní zkušební období 2022

Ředitel školy stanovil dle vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, konkrétní termíny povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2022 na tyto dny:

Praktická zkouška z odborných předmětů:  5. září 2022

Ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky:  19. – 20. září 2022

Praha dne 16. 6. 2021

Mgr. Tomáš Vytřísal

ředitel školy


MATURITNÍ ZKOUŠKA 2022 (rozhodnutí o skladbě profilové části maturitní zkoušky platné pro jarní a podzimní období roku 2022)

Maturitní zkouška 2022

Skládá se ze dvou částí:

·         - společná část

·         - profilová část

Společná část maturitní zkoušky

1)  Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou:

a)      český jazyk a literatura – didaktický test

b)      a cizí jazyk – didaktický test

c)      nebo matematika – didaktický test

2) Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu. Didaktickým testem se rozumí písemný test, který je jednotně zadáván a centrálně vyhodnocován, a to způsobem a podle kritérií stanovených prováděcím právním předpisem.

Profilová část maturitní zkoušky – povinné zkoušky

Zkušebními předměty profilové části maturitní zkoušky jsou:

a)      český jazyk a literatura (písemná práce + ústní zkouška),

b)      cizí jazyk (písemná práce + ústní zkouška), pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk,

c)      ekonomika (ústní zkouška),

d)     účetnictví (ústní zkouška),

e)      praktická zkouška z odborných předmětů (EKO, ÚČT – písemná zkouška)

V Praze dne 23.9.2021

Mgr. Tomáš Vytřísal (ředitel školy)