Organizace maturitních zkoušek

Jmenování členů maturitní komise pro MZ 2023 (jarní zkušební období)

Předseda: Mgr. Michal Čančara

Místopředseda: Mgr. Ivana Hamříková

Třídní učitelka: Mgr. Dagmar Novotná

Členové komise

Český jazyk a literatura

Zkoušející:

Přísedící:

Mgr. Dagmar Novotná, Mgr. Barbara Zemanová

Mgr. Barbara Zemanová, Mgr. Dagmar Novotná, Mgr. Vendula Kábelová               

Anglický jazyk

Zkoušející:

Přísedící:

Mgr. Petr Bek, Mgr. Martin Macháček                   

Bc. Tomáš Matoušek                        

Zkoušející:

Přísedící:

Bc. Tomáš Matoušek                        

Mgr. Vojtěch Volák

Ekonomika

Zkoušející:

Přísedící:

Ing. Šárka Fogadová

Mgr. Lukáš Husák

Účetnictví

Zkoušející:

Přísedící:

Bc. Kristýna Janovská

Ing. Šárka Fogadová

Praha dne 29.3.2023

Mgr. Tomáš Vytřísal (ředitel)

Konkrétní termíny povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro jarní zkušební období 2023

písemná zkouška z českého jazyka a literatury: 18. duben 2023

písemná zkouška z cizího jazyka: 19. duben 2023

praktická zkouška z odborných předmětů: 27. duben 2023

ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky: 22. - 26. květen 2023

Praha dne 14.12.2022

Mgr. Tomáš Vytřísal (ředitel)


MATURITNÍ ZKOUŠKA 2023 (rozhodnutí o skladbě profilové části maturitní zkoušky platné pro jarní a podzimní období roku 2023)

Maturitní zkouška 2023

Skládá se ze dvou částí:

·         - společná část

·         - profilová část

Společná část maturitní zkoušky

1)  Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou:

a)      český jazyk a literatura – didaktický test

b)      a cizí jazyk – didaktický test

c)      nebo matematika – didaktický test

2) Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu. Didaktickým testem se rozumí písemný test, který je jednotně zadáván a centrálně vyhodnocován, a to způsobem a podle kritérií stanovených prováděcím právním předpisem.

Profilová část maturitní zkoušky – povinné zkoušky

Zkušebními předměty profilové části maturitní zkoušky jsou:

a)      český jazyk a literatura (písemná práce + ústní zkouška),

b)      cizí jazyk (písemná práce + ústní zkouška), pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk,

c)      ekonomika (ústní zkouška),

d)     účetnictví (ústní zkouška),

e)     praktická zkouška z odborných předmětů (EKO, ÚČT – písemná zkouška)

V Praze dne 29.9.2022

Mgr. Tomáš Vytřísal (ředitel školy)