Organizace maturitních zkoušek

Maturitní komise - jaro 2021

Předseda: Mgr. Michal Čančara

Místopředseda: Mgr. Barbara Zemanová

Třídní učitel: Mgr. Ivana Hamříková

Zkoušející a přísedící:

Český jazyk a literatura: Mgr. Barbara Zemanová, Mgr. Dagmar Novotná

Anglický jazyk: Bc. Tomáš Matoušek, Mgr. Martin Macháček

Ekonomika: Bc. Žofia Špačková, Mgr. Daniel Simmer

Účetnictví: Bc. Kristýna Janovská, Bc. Žofia Špačková


MATURITNÍ ZKOUŠKA 2021

Skládá se ze dvou částí:

·         - společná část

·         - profilová část

Termíny:

Společná část: didaktické testy

Český jazyk a literatura – 25.5.2021

Anglický jazyk - 24.5.2021

Matematika – 24.5.2021

Profilová část

·       ústní zkoušky – 1.6. – 4.6.2021

·       praktická zkouška z odborných předmětů – 10.5.2021

Společná část maturitní zkoušky

1)  Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou:

a)      český jazyk a literatura – didaktický test

b)      a cizí jazyk – didaktický test

c)      nebo matematika – didaktický test

2) Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu. Didaktickým testem se rozumí písemný test, který je jednotně zadáván a centrálně vyhodnocován, a to způsobem a podle kritérií stanovených prováděcím právním předpisem.

Profilová část maturitní zkoušky – povinné zkoušky

Zkušebními předměty profilové části maturitní zkoušky jsou:

a)      český jazyk a literatura ( ústní zkouška),

b)      cizí jazyk (ústní zkouška), pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk,

c)      ekonomika (ústní zkouška),

d)     účetnictví (ústní zkouška),

e)      praktická zkouška z odborných předmětů (EKO, ÚČT – písemná zkouška)