Organizace maturitních zkoušek


Konkrétní termíny povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro rok 2024

jarní zkušební období:

Písemná zkouška z českého jazyka a literatury: 16. duben 2024

Písemná zkouška z cizího jazyka: 17. duben 2024

Praktická zkouška z odborných předmětů: 19. duben 2024

Ústní zkoušky: 20. - 24. květen 2024

V Praze dne 11.1.2024

Mgr. Tomáš Vytřisal (ředitel školy)MATURITNÍ ZKOUŠKA 2023 (rozhodnutí o skladbě profilové části maturitní zkoušky platné pro jarní a podzimní období roku 2024)

Maturitní zkouška 2024

Skládá se ze dvou částí:

·         - společná část

·         - profilová část

Společná část maturitní zkoušky

1)  Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou:

a)      český jazyk a literatura – didaktický test

b)      a cizí jazyk – didaktický test

c)      nebo matematika – didaktický test

2) Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu. Didaktickým testem se rozumí písemný test, který je jednotně zadáván a centrálně vyhodnocován, a to způsobem a podle kritérií stanovených prováděcím právním předpisem.

Profilová část maturitní zkoušky – povinné zkoušky

Zkušebními předměty profilové části maturitní zkoušky jsou:

a)     český jazyk a literatura (písemná práce + ústní zkouška), písemná práce - délka konání: 120 minut; minimální rozsah textu: 250 slov; způsob záznamu: varianta   rukopisná

b)     cizí jazyk (písemná práce + ústní zkouška), pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk; písemná práce - délka konání: 70 minut; minimální rozsah     textu: 200 slov; způsob záznamu: varianta rukopisná

c)     ekonomika (ústní zkouška),

d)     účetnictví (ústní zkouška),

e)     praktická zkouška z odborných předmětů (EKO, ÚČT – písemná zkouška), délka konání: 240 minut, způsob záznamu: varianta rukopisná

V Praze dne 22.9.2023

Mgr. Tomáš Vytřísal (ředitel školy)