Uplatnění absolventů

Uplatnění absolventů
Z třicetileté zkušenosti víme, že více než polovina absolventů pokračuje ve studiu na vysokých a vyšších odborných školách doma i v zahraničí. Víme, že absolventi s ekonomickým a jazykovým vzděláním a sportovním zaměřením se dobře uplatní i bezprostředně po maturitě.

Absolventi využívají především své ekonomické a jazykové vzdělání, část však i sportovní zaměření. Mnozí absolventi pracují ve firmách svých rodičů, zakládají vlastní společnosti, pracují v soukromých firmách nebo státních institucích, další využívají své vzdělání v nejrůznějších jiných zaměstnáních, například jako zástupci zahraničních firem, účetní, manažeři, sportovní manažeři klubů, fit center, trenéři a podobně.

Část absolventů pokračuje v dráze profesionálních sportovců jako fotbalisté a hokejisté extraligy, profesionální tenisté, hráči golfu, boxeři, volejbalisté a další. Řada z nich působí i v zahraničí. Naši žáci se dokáží orientovat ve složité oblasti tržních mechanizmů a mají smysl pro „fair play“.

K vysokým školám, na kterých naši absolventi nejčastěji studují, patří:

Vysoká škola ekonomická, Fakulta tělesné výchovy a sportu UK, Právnická fakulta UK, Česká zemědělská univerzita, Pedagogická fakulta UK, Policejní akademie, Filozofická fakulta UK, Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha, Czech Management Institute Praha, University of New York in Prague, Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Praha, Vysoká škola cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství Praha a další.

Úspěchy našich absolventů v přijetí na různé vysoké školy spočívají v tom, že škola vytváří podmínky a prostor pro přípravu na přijímací zkoušky a především v kvalitním profesorském sboru.