Pedagogický sbor

 
 VEDENÍ ŠKOLY  
Dipl.-SpOec. Tomáš Fremuth zřizovatel, jednatel  
Mgr. Tomáš Vytřísal
ředitel školy, Matematika, Hospodářské výpočty
MAT, HOV
Mgr. Dagmar Novotná zástupce ředitele, Český jazyk a literatura CJL
Jaroslava Mošovská ekonom, administrativa  -
RNDr. Milena Fremuthová administrativa  -


 

 PEDAGOGICKÝ SBOR  
Mgr. Petr Bek Anglický jazyk, Tělesná výchova ANJ, TEV
Mgr. Daniel Simmer Management a marketing sportu, Přírodověda a ekologie, Specializovaná sport. a kondiční příprava MMS, PRE, SSKP
Bc. Kristýna Janovská  Účetnictví UCT
Ing. Lýdia Čistá Účetnictví UCT
PhDr. Babeta Chrzanowská  Biologie člověka, Tělesná výchova, Zeměpis cestovního ruchu BIC, TEV, ZCR
Mgr. Ivana Hamříková Matematika, školní maturitní komisař MAT
Mgr. Martin Macháček Anglický jazyk, Psychologie sportu ANJ, PSY
Peter Kadlec Dějepis, Občanská nauka, Ruský jazyk DEJ, OBN
Mgr. Vladislava Kolářová Informační technologie ITE
PhDr. Eva Müllerová Písemná a elektronická komunikace, Ekonomika PEK, EKO
Mgr. Kateřina Koňaříková Španělský jazyk SPJ
Bc. Žofia Špačková Ekonomika, Účetnictví, předseda předmětové komise ekonomických předmětů EKO, UCT
Mgr. Yveta Vejtasová Německý jazyk, Ruský jazyk NEJ, RUJ
Mgr. Barbara Zemanová
Český jazyk a literatura, Písemná a elektronická komunikace, Právo
CJL, PEK, PRA
Bc. Tomáš Matoušek Anglický jazyk  ANJ