Pedagogický sbor

 
 VEDENÍ ŠKOLY  
Dipl.-SpOec. Tomáš Fremuth zřizovatel, jednatel  
Mgr. Tomáš Vytřísal
ředitel školy, Matematika, Hospodářské výpočty
MAT, HOV
Mgr. Dagmar Novotná zástupce ředitele, Český jazyk a literatura CJL
Jaroslava Mošovská ekonom, administrativa  -
RNDr. Milena Fremuthová administrativa  -
Radomír Lux informační technologie  
     

 PEDAGOGICKÝ SBOR  
Mgr. Petr Bek Anglický jazyk, Tělesná výchova ANJ, TEV
Mgr. Daniel Simmer Tělesná výchova, Specializovaná sport. a kondiční příprava TEV, SSKP
Bc. Kristýna Janovská  Účetnictví, předseda předmětové komise odborných předmětů UCT
Ing. Šárka Fogadová Ekonomika, Management a marketing sportu EKO, MMS
PhDr. Babeta Chrzanowská  Biologie člověka, Zeměpis cestovního ruchu BIC, ZCR
Mgr. Ivana Hamříková Matematika, školní maturitní komisař MAT
Mgr. Martin Macháček Anglický jazyk, Psychologie sportu ANJ, PSY
Peter Kadlec Dějepis, Občanská nauka, Ruský jazyk DEJ, OBN
Mgr. Vladislava Kolářová Informační technologie, Přírodověda a ekologie ITE, PRE
PhDr. Eva Müllerová Písemná a elektronická komunikace PEK
Sacher Lourdes Španělský jazyk SPJ
Mgr. Yveta Vejtasová Německý jazyk, Ruský jazyk NEJ, RUJ
Mgr. Barbara Zemanová
Český jazyk a literatura, Písemná a elektronická komunikace, Právo
CJL, PEK, PRA
Bc. Tomáš Matoušek Anglický jazyk  ANJ