Pedagogický sbor

 
 VEDENÍ ŠKOLY  
Dipl.-SpOec. Tomáš Fremuth zřizovatel, jednatel -
Mgr. Tomáš Vytřísal
ředitel školy, jednatel, Matematika, Hospodářské výpočty
MAT, HOV
Mgr. Dagmar Novotná zástupce ředitele, Český jazyk a literatura CJL
Jaroslava Mošovská ekonom, administrativa -
RNDr. Milena Fremuthová administrativa -
Radomír Lux informační technologie -
     

 PEDAGOGICKÝ SBOR  
Mgr. Petr Bek Anglický jazyk, Tělesná výchova,  ANJ, TEV
Mgr. Lukáš Husák Tělesná výchova, Spec. sport. a kondiční příprava, Management a marketing sportu TEV, SSKP, MMS
Bc. Kristýna Janovská  Účetnictví, předseda předmětové komise odborných předmětů UCT
Ing. Šárka Fogadová Ekonomika, Písemná a elektronická komunikace EKO, PEK
PhDr. Babeta Chrzanowská  Biologie člověka, Zeměpis cestovního ruchu BIC, ZCR
Mgr. Ivana Hamříková Matematika, školní maturitní komisař MAT
Mgr. Martin Macháček Anglický jazyk, Psychologie sportu ANJ, PSY
Mgr. Vladislava Kolářová Informační technologie, Přírodověda a ekologie ITE, PRE
Mgr. Linda Řeháčková Španělský jazyk SPJ
Mgr. Yveta Vejtasová Německý jazyk, Ruský jazyk NEJ, RUJ
Mgr. Barbara Zemanová
Český jazyk a literatura, Písemná a elektronická komunikace, Právo, Občanská nauka
CJL, PEK, PRA, OBN
Bc. Tomáš Matoušek Anglický jazyk  ANJ 
Mgr. Michal Tobrman Dějepis, Zeměpis  DEJ, ZCR
Mgr. Vojtěch Volák Anglický jazyk, Občanská nauka, Psychologie ve sportu  ANJ, OBN, PSYDějepis
Dějepis