Výroční zprávy

                                                                                        

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školským zákonem, zejména dle § 28, a prováděcími předpisy k němu příslušnými, vydáváme výroční zprávy:

Výroční zpráva školy 2018-2019

Výroční zpráva školy 2017-2018

Výroční zpráva školy 2016-2017