Přijímací řízení

Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2019/20


Registr.
Číslo
Celk. průměr Přep. bodů z průměru Cermat % Přep. bodů z Cermatu 40%+60% Pořadí 34
1946 1,04 71,00 156 71,00 71,00 1 přijat
1920 1,25 68,00 166 72,00 70,40 2 přijat
1938 1,2 69,00 148 70,00 69,60 3 přijat
1921 1,17 70,00 140 67,00 68,20 4 přijat
1968 1 72,00 126,00 58,00 63,60 5 přijat
1902 1,37 61,00 138 64,00 62,80 6 přijat
1942 1,43 56,00 140 67,00 62,60 7 přijat
1965 1,29 64,00 132,00 60,00 61,60 8 přijat
1955 1,29 64,00 130 59,00 61,00 9 přijat
1941 1,53 48,00 142 69,00 60,60 10 přijat
1935 1,26 67,00 124 56,00 60,40 11 přijat
1919 1,4 59,00 126 58,00 58,40 12 přijat
1939 1,27 65,00 114 48,00 54,80 13 přijat
1933 1,61 40,00 138 64,00 54,40 15 přijat
1960 1,26 67,00 112 46,00 54,40 15 přijat
1930 1,42 57,00 118 50,00 52,80 16 přijat
1958 1,47 53,00 114 48,00 50,00 17 přijat
1922 1,72 33,00 134 61,00 49,80 18 přijat
1972 1,88 20,00 142,00 69,00 49,40 19 přijat
1971 1,62 39,00 124,00 56,00 49,20 20 přijat
1927 1,86 22,00 140 67,00 49,00 22 přijat
1952 1,59 43,00 122 53,00 49,00 22 přijat
1913 1,49 51,00 106 44,00 46,80 23 přijat
1918 1,89 16,00 138 64,00 44,80 25 přijat
1926 1,48 52,00 98 40,00 44,80 25 přijat
1937 1,59 43,00 106 44,00 43,60 26 přijat
1948 1,41 58,00 90 33,00 43,00 27 přijat
1905 1,43 56,00 92 34,00 42,80 28 přijat
1912 1,49 51,00 94 37,00 42,60 29 přijat
1908 1,73 30,00 120 51,00 42,60 30 přijat
1929 1,71 35,00 110 45,00 41,00 31 přijat
1943 1,58 45,00 94 37,00 40,20 32 přijat
1962 1,87 21,00 122 53,00 40,20 33 přijat
1947 1,62 39,00 98 40,00 39,60 34 přijat
1944 1,43 56,00 88 28,00 39,20 35 nepřijat
1909 1,58 45,00 90 33,00 37,80 36 nepřijat
1936 2,02 10,00 124 56,00 37,60 37 nepřijat
1945 1,59 43,00 90 33,00 37,00 38 nepřijat
1934 1,34 62,00 74 20,00 36,80 39 nepřijat
1961 1,77 25,00 100 41,00 34,60 40 nepřijat
1928 1,88 20,00 106 44,00 34,40 41 nepřijat
1917 1,98 11,00 116 49,00 33,80 42 nepřijat
1911 1,84 23,00 98 40,00 33,20 43 nepřijat
1950 1,72 33,00 90 33,00 33,00 44 nepřijat
1954 1,56 46,00 82 24,00 32,80 45 nepřijat
1931 1,38 60,00 68 14,00 32,40 46 nepřijat
1932 1,51 49,00 76 21,00 32,20 47 nepřijat
1970 1,75 27,00 90,00 33,00 30,60 48 nepřijat
1910 1,62 39,00 82 24,00 30,00 49 nepřijat
1907 1,7 36,00 78 22,00 27,60 51 nepřijat
1966 1,73 30,00 84,00 26,00 27,60 51 nepřijat
1904 1,54 47,00 64 12,00 26,00 52 nepřijat
1959 2,13 7,00 94 37,00 25,00 53 nepřijat
1940 1,72 33,00 72 17,00 23,40 54 nepřijat
1953 1,74 28,00 74 20,00 23,20 55 nepřijat
1916 2,07 9,00 84 26,00 19,20 56 nepřijat
1915 1,88 20,00 72 17,00 18,20 57 nepřijat
1956 1,71 35,00 52 6,00 17,60 58 nepřijat
1903 1,88 20,00 70 15,00 17,00 59 nepřijat
1963 1,97 12,00 74 20,00 16,80 60 nepřijat
1967 2,46 1,00 86,00 27,00 16,60 61 nepřijat
1957 1,75 27,00 52 6,00 14,40 62 nepřijat
1906 1,77 25,00 50 4,00 12,40 63 nepřijat
1901 1,92 15,00 60 8,00 10,80 64 nepřijat
1949 1,96 13,00 62 9,00 10,60 65 nepřijat
1914 2,19 6,00 64 12,00 9,60 66 nepřijat
1969 2,25 4,00 66,00 13,00 9,40 67 nepřijat
1924 2,22 5,00 64 12,00 9,20 68 nepřijat
1925 1,93 14,00 42 1,00 6,20 69 nepřijat
1923 2,4 2,00 58 7,00 5,00 71 nepřijat
1964 2,09 8,00 44 3,00 5,00 71 nepřijat
1951 2,32 3,00 44 3,00 3,00 72 nepřijat


Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno a nebude rozesíláno poštou. Přijatý uchazeč musí svůj úmysl vzdělávat se v naší škole potvrdit odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí. 

Rozhodnutí o nepřijetí je uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých rozesíláno poštou. Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat do 3 pracovních dnů od jeho doručení.


V Praze 29. 4. 2019               Mgr. Tomáš Vytřísal - ředitel školy
Přihlášky do 1. kola přijímacího řízení na školní rok 2019/2020 se podávají do 1. 3. 2019.


Kritéria pro přijímací řízení na Střední škole ekonomické se sportovním zaměřením, s. r. o. pro školní rok 2019/20 

(1/2019)

Organizace přijímacího řízení se řídí Vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb. a vyhlášky č. 244/2018 Sb.

·      Obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Ekonomika a sport

Ředitel školy stanovuje následující kritéria pro přijímací řízení na SSES s.r.o., Vinohradská 38, Praha 2 pro školní rok 2019/20:

Přijímací řízení proběhne bez školních přijímacích zkoušek.

1.    Kritéria přijímacího řízení:

a) výsledky jednotných přijímacích zkoušek z českého jazyka a literatury a z matematiky. Hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí 60 %. 

b) hodnocení z předchozího vzdělávání vyjádřené průměrným prospěchem v 1. a 2. pololetí 8. třídy a v 1. pololetí 9. třídy základní školy nebo v odpovídajících ročnících víceleté střední školy. Toto kritérium se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí 40 %.

Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a podle tohoto pořadí rozhodne o studentech přijatých ke studiu. Podmínkou přijetí ke studiu je sportovní aktivita uchazeče.


2.    Termíny konání jednotných testů:

·         12. dubna 2019 (první termín)  

·         15. dubna 2019 (druhý termín)   

        Náhradní termín konání jednotných testů: 13. a 14. května 2019


3.    Místo konání

Místem konání je Střední škola ekonomická se sportovním zaměřením, s. r. o., Vinohradská 38, Praha 2 120 00

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami budou mít upraveny podmínky konání jednotných testů na základě posudku vydaného školským poradenským zařízením.
V průběhu března 2019 odešle škola uchazeči potvrzení o přijetí přihlášky a zahájení správního řízení. Uchazeč písemně obdrží informace o postupu přijímacího řízení a registrační číslo uchazeče, pod kterým je uchazeč ve výsledném pořadí uveden.
Pořadí uchazečů (pod registračními čísly) podle výsledku hodnocení v přijímacím řízení a kritéria přijímacího řízení  bude zveřejněno na veřejném místě ve škole a na webových stránkách.

Počet otevřených tříd bude stanoven na základě počtu podaných přihlášek.
Maximální počet přijímaných žáků do 1. ročníku:
obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
Ekonomika a sport      
30 až 45 žáků

Mgr. Tomáš Vytřísal

ředitel školy

Praha dne 10. 1. 2019