Přijímací řízení

Ředitel školy ukončuje 3.kolo přijímacího řízení z důvodu naplnění třídy 1. A

V Praze 23. 8. 2017

Mgr. Tomáš Vytřísal - ředitel školy


Ředitel školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení (1 volné místo)

Přihlášky ke vzdělávání v 1. ročníku na školní rok 2017/2018 přijímá škola od 5. 6. 2017 do 25. 8. 2017 v kanceláři školy nebo po telefonické domluvě (602441027).

Rozhodnutí o přijetí budou zveřejňována průběžně počínaje dnem 6. 6. 2017 a konče dnem 25. 8. 2017.

Kritéria 3. kola přijímacího řízení:

Uchazeči budou přijímání na základě průměru z průměrů z I. pol. 8. třídy, II. pol. 8. třídy a z I. pol. 9. třídy do průměru 1,95. 

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno a nebude rozesíláno poštou. Přijatý uchazeč musí svůj úmysl vzdělávat se v naší škole potvrdit odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí.

Rozhodnutí o nepřijetí je uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých rozesíláno poštou. Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat do 3 pracovních dnů od jeho doručení.

V Praze 2. 6. 2017

Mgr. Tomáš Vytřísal - ředitel školy


HODNOCENÍ UCHAZEČŮ V 2. KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

reg. číslo

II1701 přijat

II1702 přijat

II1703 přijat

Přijatý uchazeč musí svůj úmysl vzdělávat se v naší škole potvrdit odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí.

V Praze 26. 5. 2017


Ředitel školy vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení na Střední škole ekonomické se sportovním zaměřením, s. r. o. od 18. 5. do 25. 5. 2017

Přihlášky mohou zájemci posílat na adresu Střední škole ekonomické se sportovním zaměřením, s. r. o.  Vinohradská 38, Praha 2, 120 00 nebo odevzdat do ředitelny v přízemí budovy do 25. 5. 2017 (dvě volná místa)

Kritéria II. kola přijímacího řízení:

Uchazeči budou přijímání na základě průměru z průměrů z I. pol. 8. třídy, II. pol. 8. třídy a z I. pol. 9. třídy do průměru 1,95. V pátek 26. 5. 2017 bude sestaveno pořadí uchazečů.

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno a nebude rozesíláno poštou. Přijatý uchazeč musí svůj úmysl vzdělávat se v naší škole potvrdit odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí.

Rozhodnutí o nepřijetí je uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých rozesíláno poštou. Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat do 3 pracovních dnů od jeho doručení.

Tel: 602441027, 222518149 

V Praze 16. 5. 2017 

Mgr. Tomáš Vytřísal - ředitel školy


HODNOCENÍ UCHAZEČŮ V 1. KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí bylo ukončeno a v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu mají účastníci a zákonní zástupci nezletilých účastníků možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno a nebude rozesíláno poštou. Přijatý uchazeč musí svůj úmysl vzdělávat se v naší škole potvrdit odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí.

Rozhodnutí o nepřijetí je uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých rozesíláno poštou. Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat do 3 pracovních dnů od jeho doručení.

Registr.
Číslo
Celk. průměr Přep. bodů z průměru Cermat % Přep. bodů z Cermatu 40%+60% Pořadí 32
1704 1,22 74,00 144,00 75,00 74,60 1,00 přijat
1765 1,38 66,00 144,00 75,00 71,40 2,00 přijat
1709 1,36 67,00 138,00 73,00 70,60 3,00 přijat
1725 1,18 75,00 114,00 66,00 69,60 4,00 přijat
1771 1,33 68,00 118,00 69,00 68,60 5,00 přijat
1717 1,55 57,00 182,00 76,00 68,40 6,00 přijat
1747 1,45 62,00 114,00 66,00 64,40 7,00 přijat
1708 1,40 65,00 112,00 63,00 63,80 8,00 přijat
1705 1,59 54,00 116,00 67,00 61,80 9,00 přijat
1762 1,51 61,00 110,00 61,00 61,00 10,00 přijat
1714 1,30 71,00 104,00 54,00 60,80 11,00 přijat
1720 1,57 56,00 112,00 63,00 60,20 12,00 přijat
1719 1,51 61,00 108,00 57,00 58,60 13,00 přijat
1707 1,31 70,00 102,00 50,00 58,00 14,00 přijat
1727 1,80 36,00 134,00 72,00 57,60 15,00 přijat
1742 1,00 76,00 98,00 45,00 57,40 17,00 přijat
1732 1,78 37,00 126,00 71,00 57,40 17,00 přijat
1746 1,64 51,00 110,00 61,00 57,00 18,00 přijat
1702 1,54 58,00 106,00 56,00 56,80 19,00 přijat
1726 1,25 72,00 100,00 46,00 56,40 20,00 přijat
1723 1,53 59,00 104,00 54,00 56,00 21,00 přijat
1716 1,67 48,00 110,00 61,00 55,80 23,00 přijat
1730 1,67 48,00 110,00 61,00 55,80 23,00 přijat
1710 1,59 54,00 104,00 54,00 54,00 25,00 přijat
1744 1,80 36,00 114,00 66,00 54,00 25,00 přijat
1736 1,60 52,00 104,00 54,00 53,20 26,00 přijat
1766 1,96 25,00 126,00 71,00 52,60 27,00 přijat
1770 1,70 43,00 106,00 56,00 50,80 28,00 přijat
1756 2,00 22,00 118,00 69,00 50,20 29,00 přijat
1701 1,43 63,00 88,00 37,00 47,40 30,00 přijat
1767 1,40 65,00 86,00 34,00 46,40 31,00 přijat
1753 1,77 39,00 102,00 50,00 45,60 32,00 přijat
1706 1,31 70,00 82,00 28,00 44,80 33,00 nepřijat
1743 1,80 36,00 102,00 50,00 44,40 34,00 nepřijat
1757 1,64 51,00 89,00 38,00 43,20 35,00 nepřijat
1721 1,67 48,00 86,00 34,00 39,60 36,00 nepřijat
1740 1,58 55,00 82,00 28,00 38,80 37,00 nepřijat
1731 1,81 31,00 94,00 43,00 38,20 38,00 nepřijat
1752 1,83 30,00 94,00 43,00 37,80 39,00 nepřijat
1750 1,84 29,00 94,00 43,00 37,40 40,00 nepřijat
1764 1,74 42,00 86,00 34,00 37,20 42,00 nepřijat
1724 2,02 18,00 102,00 50,00 37,20 42,00 nepřijat
1712 1,80 36,00 88,00 37,00 36,60 44,00 nepřijat
1703 1,67 48,00 83,00 29,00 36,60 44,00 nepřijat
1748 2,00 22,00 96,00 44,00 35,20 45,00 nepřijat
1729 1,76 40,00 82,00 28,00 32,80 46,00 nepřijat
1763 1,64 51,00 70,00 20,00 32,40 47,00 nepřijat
1755 1,69 44,00 80,00 24,00 32,00 48,00 nepřijat
1713 2,05 16,00 92,00 40,00 30,40 49,00 nepřijat
1773 1,23 73,00 ,00 1,00 29,80 50,00 nepřijat
1718 2,12 14,00 90,00 39,00 29,00 51,00 nepřijat
1751 1,77 39,00 76,00 22,00 28,80 52,00 nepřijat
1776 1,88 28,00 82,00 28,00 28,00 53,00 nepřijat
1728 1,75 41,00 68,00 18,00 27,20 54,00 nepřijat
1739 2,20 8,00 88,00 37,00 25,40 55,00 nepřijat
1715 2,02 18,00 84,00 30,00 25,20 56,00 nepřijat
1772 2,00 22,00 76,00 22,00 22,00 58,00 nepřijat
1722 2,52 4,00 86,00 34,00 22,00 58,00 nepřijat
1735 1,95 26,00 68,00 18,00 21,20 59,00 nepřijat
1759 1,96 25,00 68,00 18,00 20,80 60,00 nepřijat
1711 1,80 36,00 42,00 6,00 18,00 61,00 nepřijat
1760 2,12 14,00 70,00 20,00 17,60 62,00 nepřijat
1737 1,96 25,00 56,00 11,00 16,60 63,00 nepřijat
1754 2,33 6,00 78,00 23,00 16,20 64,00 nepřijat
1749 2,00 22,00 54,00 10,00 14,80 65,00 nepřijat
1733 2,07 15,00 66,00 14,00 14,40 66,00 nepřijat
1734 2,19 9,00 68,00 18,00 14,40 67,00 nepřijat
1769 1,94 27,00 36,00 3,00 12,60 68,00 nepřijat
1761 2,16 11,00 60,00 13,00 12,20 69,00 nepřijat
1775 2,16 11,00 54,00 10,00 10,40 70,00 nepřijat
1768 2,42 5,00 58,00 12,00 9,20 71,00 nepřijat
1774 2,12 14,00 40,00 5,00 8,60 72,00 nepřijat
1741 2,23 7,00 50,00 8,00 7,60 73,00 nepřijat
1738 2,64 3,00 46,00 7,00 5,40 74,00 nepřijat
1758 2,93 1,00 38,00 4,00 2,80 75,00 nepřijat
1745 2,86 2,00 36,00 3,00 2,60 76,00 nepřijat

V Praze dne 28.4.2017

Mgr. Tomáš Vytřísal (ředitel)


Kritéria pro přijímací řízení na Střední škole ekonomické se sportovním zaměřením pro školní rok 2017/18

Organizace přijímacího řízení se řídí Vyhláškou č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

Přijímáme do následujících vzdělávacích programů:

·       Obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání,

ŠVP Ekonomika a sport

Ředitel školy stanovuje následující kritéria pro přijímací řízení na SSES s.r.o., Vinohradská 38, Praha 2 pro školní rok 2017/18:

Přijímací řízení proběhne bez školních přijímacích zkoušek.

1.    Přijímací zkouška se skládá z následujících částí:

a) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání (1. a 2. pololetí 8.ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ), sportovní zájmy a výsledky uchazeče

b)  výsledků jednotné zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky

Jednotlivým částem přijímací zkoušky je přidělena následující váha:

a) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání a sportovní zájmy a výsledky uchazeče 0-40%

b) výsledky jednotné zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky 0-60 %

Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a podle tohoto pořadí rozhodne o studentech přijatých ke studiu.

2.    Termíny konání jednotných testů:

·       12. dubna 2017 (první termín)

·       19. dubna 2017 (druhý termín)

Náhradní termín konání jednotných testů: 11. a 12. května 2017

3.    Místo konání

Místem konání je Střední škola ekonomická se sportovním zaměřením, s. r. o., Vinohradská 38, Praha 2 120 00

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami budou mít upraveny podmínky konání jednotných testů na základě posudku vydaného školským poradenským zařízením.

1. března 2017 odešle škola uchazeči potvrzení o přijetí přihlášky a zahájení správního řízení. Uchazeč písemně obdrží informace o postupu přijímacího řízení a registrační číslo uchazeče, pod kterým je uchazeč ve výsledném pořadí uveden.

Pořadí uchazečů (pod registračními čísly) podle výsledku hodnocení v přijímacím řízení a kritéria přijímacího řízení  bude zveřejněno na veřejném místě ve škole a na webových stránkách.

Počet otevřených tříd bude stanoven na základě počtu podaných přihlášek.

Maximální počet přijímaných žáků do 1. ročníku: 30 až 45 žáků

·       obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

ŠVP Ekonomika a sport

Dr. František Fremuth
ředitel školy