Přijímací řízení

HODNOCENÍ UCHAZEČŮ V 2. KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

reg. číslo

II1802 přijat

II1803 přijat

II1804 přijat

II1805 přijat

II1806 přijat

II1801 nepřijat

Přijatý uchazeč musí svůj úmysl vzdělávat se v naší škole potvrdit odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí.

V Praze 25. 5. 2018

Mgr. Tomáš Vytřísal
ředitel školy
Ředitel školy vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení na Střední škole ekonomické se sportovním zaměřením, s. r. o. od 17. 5. do 24. 5. 2018

Přihlášky mohou zájemci posílat na adresu Střední škole ekonomické se sportovním zaměřením, s. r. o.  Vinohradská 38, Praha 2, 120 00 nebo odevzdat do ředitelny v přízemí budovy do 24. 5. 2018 (pět volných míst)

Kritéria II. kola přijímacího řízení:

Uchazeči budou přijímání na základě průměru z průměrů z I. pol. 8. třídy, II. pol. 8. třídy a z I. pol. 9. třídy do průměru 1,95. V pátek 25. 5. 2018 bude sestaveno pořadí uchazečů.

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno a nebude rozesíláno poštou. Přijatý uchazeč musí svůj úmysl vzdělávat se v naší škole potvrdit odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí.

Rozhodnutí o nepřijetí je uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých rozesíláno poštou. Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat do 3 pracovních dnů od jeho doručení.

Tel: 602441027, 222518149 

V Praze 16. 5. 2018

Mgr. Tomáš Vytřísal - ředitel školy
Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2018/19

Registr.
Číslo
Celk. průměr Přep. bodů z průměru Cermat % Přep. bodů z Cermatu 40%+60% Pořadí 32
1807 1,23 62 144 64 63,2 1 přijat
1817 1,09 64 124 62 62,8 2 přijat
1810 1,33 58 134 63 61 3 přijat
1804 1,35 56 106 58 57,2 4 přijat
1802 1,59 50 106 58 54,8 5 přijat
1845 1,31 60 100 49 53,4 6 přijat
1823 1,72 41 114 60 52,4 7 přijat
1808 1,76 39 118 61 52,2 8 přijat
1813 1,33 58 98 48 52 9 přijat
1831 1,26 61 96 45 51,4 10 přijat
1844 1,61 48 102 53 51 11 přijat
1803 1,75 40 106 58 50,8 12 přijat
1839 1,87 30 114 60 48 13 přijat
1814 1,76 39 102 53 47,4 14 přijat
1841 1,63 46 98 48 47,2 15 přijat
1850 1,5 52 92 43 46,6 16 přijat
1821 1,4 55 88 40 46 17 přijat
1826 1,5 52 90 41 45,4 18 přijat
1806 1,31 60 80 33 43,8 19 přijat
1828 1,89 29 102 53 43,4 20 přijat
1824 1,9 28 102 53 43 21 přijat
1812 1,49 53 82 36 42,8 22 přijat
1854 1,48 54 80 33 41,4 23 přijat
1860 1,69 43 88 40 41,2 25 přijat
1864 1,8 37 94 44 41,2 25 přijat
1859 2 18 104 54 39,6 26 přijat
1838 1,6 49 72 29 37 27 přijat
1805 1,62 47 72 29 36,2 28 přijat
1840 1,86 33 86 38 36 29 přijat
1848 2,51 2 106 58 35,6 30 přijat
1833 1,66 45 72 29 35,4 31 přijat
1827 1,71 42 72 29 34,2 32 přijat
1847 2,1 12 98 48 33,6 33 nepřijat
1830 2,09 14 92 43 31,4 34 nepřijat
1837 1,91 24 82 36 31,2 35 nepřijat
1809 1,9 28 74 30 29,2 36 nepřijat
1820 1,83 34 70 24 28 37 nepřijat
1822 1,8 37 66 19 26,2 39 nepřijat
1829 2,17 11 82 36 26 41 nepřijat
1846 2,22 8 86 38 26 41 nepřijat
1835 1,86 33 68 21 25,8 42 nepřijat
1855 1,66 45 56 11 24,6 43 nepřijat
1816 2 18 72 29 24,6 44 nepřijat
1857 1,8 37 62 14 23,2 45 nepřijat
1849 1,9 28 64 15 20,2 46 nepřijat
1818 2,42 3 76 31 19,8 47 nepřijat
1825 1,98 20 66 19 19,4 49 nepřijat
1843 1,98 20 66 19 19,4 49 nepřijat
1842 1,86 33 48 9 18,6 51 nepřijat
1861 2,07 15 68 21 18,6 51 nepřijat
1834 2,21 9 70 24 18 52 nepřijat
1801 2,23 7 70 24 17,2 53 nepřijat
1836 2,09 14 66 19 17 54 nepřijat
1856 1,97 21 58 12 15,6 55 nepřijat
1819 2,05 16 62 14 14,8 57 nepřijat
1865 1,9 28 42 6 14,8 57 nepřijat
1811 1,94 23 48 9 14,6 58 nepřijat
1862 1,95 22 0 2 10 59 nepřijat
1815 2,41 4 56 11 8,2 60 nepřijat
1863 2,19 10 40 5 7 61 nepřijat
1832 2,28 6 46 7 6,6 62 nepřijat
1852 2,3 5 30 3 3,8 63 nepřijat
1853 2,73 1 40 5 3,4 64 nepřijat
1858 2,5 1 14 65 nepřijatV Praze 27. 4. 2018 Mgr. Tomáš Vytřísal - ředitel školy

Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat do 3 pracovních dnů od jeho doručení.Kritéria pro přijímací řízení na Střední škole ekonomické se sportovním zaměřením, s. r. o. pro školní rok 2018/19

Organizace přijímacího řízení se řídí Vyhláškou č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

·      Obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Ekonomika a sport

Ředitel školy stanovuje následující kritéria pro přijímací řízení na SSES s.r.o., Vinohradská 38, Praha 2 pro školní rok 2018/19:

Přijímací řízení proběhne bez školních přijímacích zkoušek.

1.    Kritéria přijímacího řízení:

a) výsledky jednotných přijímacích zkoušek z českého jazyka a literatury a z matematiky. Hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí 60 %. 

b) hodnocení z předchozího vzdělávání vyjádřené průměrným prospěchem v 1. a 2. pololetí 8. třídy a v 1. pololetí 9. třídy základní školy nebo v odpovídajících ročnících víceleté střední školy. Toto kritérium se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí 40 %.

Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a podle tohoto pořadí rozhodne o studentech přijatých ke studiu. Podmínkou přijetí ke studiu je sportovní aktivita uchazeče.

2.    Termíny konání jednotných testů:

  • 12. dubna 2018 (první termín)  
  • 16. dubna 2018 (druhý termín)   

Náhradní termín konání jednotných testů: 10. a 11. května 2018

3.    Místo konání

Místem konání je Střední škola ekonomická se sportovním zaměřením, s. r. o., Vinohradská 38, Praha 2 120 00

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami budou mít upraveny podmínky konání jednotných testů na základě posudku vydaného školským poradenským zařízením.
V průběhu března 2018 odešle škola uchazeči potvrzení o přijetí přihlášky a zahájení správního řízení. Uchazeč písemně obdrží informace o postupu přijímacího řízení a registrační číslo uchazeče, pod kterým je uchazeč ve výsledném pořadí uveden.
Pořadí uchazečů (pod registračními čísly) podle výsledku hodnocení v přijímacím řízení a kritéria přijímacího řízení  bude zveřejněno na veřejném místě ve škole a na webových stránkách.

Počet otevřených tříd bude stanoven na základě počtu podaných přihlášek.
Maximální počet přijímaných žáků do 1. ročníku:
obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
Ekonomika a sport      30 až 45 žáků

Mgr. Tomáš Vytřísal
ředitel školy

Praha dne 31. 1. 2018