Organizace školního roku


ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018 (průběžně bude aktualizováno)

28.8. – 31.8.

opravné a doplňovací zkoušky

4.9.

9.00 - zahájení školního roku

5.9.

8.20 - třídnické (administrativní práce)

12.9.

podzimní termín praktické maturitní zkoušky z odborných předmětů

18.9. - 19.9.

podzimní termín ústní maturitní zkoušky (společná a profilová část)

28.9.

státní svátek

26.10. – 27.10.

podzimní prázdniny

od 1.11.

povinnost žáků přezouvat se v prostorách OA

17.11.

státní svátek

22.11.

1. pedagogická rada - čtvrtletní, třídní schůzky

1.12.

poslední termín pro podání přihlášek k MZ (pro jarní zkušební období)

23.12. – 2.1.

vánoční prázdniny

19.1.

uzavření klasifikace za 1.pololetí

22.1.

maturitní ples

25.1.

2. pedagogická rada - klasifikační

31.1.

ukončení 1. pololetí školního roku, vysvědčení

2.2.

pololetní prázdniny

5.2. – 11.2.

jarní prázdniny

29.3. – 30.3.

velikonoční prázdniny 

2. 4.

státní svátek (Velikonoční pondělí)

3. 4.

poslední termín pro odevzdání seznamu literárních děl k MZ (jarní zkušební termín)

11. 4.

písemná práce z českého jazyka a literatury společné části MZ

12. 4. 

1. termín jednotné přijímací zkoušky

16. 4. 

2. termín jednotné přijímací zkoušky 

20. 4.

praktická maturitní zkouška z odborných předmětů

23. 4. 

uzavření klasifikace 4. ročníku

24. 4.

3. pedagogická rada - tříčtvrtletní,

pedagogická rada pro 4. ročník, třídní schůzky

30. 4.

ukončení vyučování žáků 4. ročníku – ,,poslední zvonění“, vysvědčení

1.5.

státní svátek

2. 5. – 4. 5.

didaktické testy a písemné práce povinných zkoušek společné části MZ 

odborná praxe 2. a 3. ročníku

14. 5. – 22. 5.

odborná praxe 2. a 3. ročníku

16. 5. - 22. 5. 

maturitní zkouška – společná a profilová část – ústní zkoušky (jarní zkušební období)

20. 6.

uzavření klasifikace za 2. pololetí

do 25. 6.

odevzdání přihlášek k MZ (pro podzimní zkušební období) řediteli školy

26. 6.

4. pedagogická rada - klasifikační

29. 6.

termín pro odevzdání seznamu literárních děl k MZ (podzimní termín)

29. 6.

ukončení 2. pololetí, vysvědčení

29 .6.

závěrečná porada učitelů

2. 7. –  31. 8.

hlavní prázdniny

Śkolní řád 2017-18.pdf