Organizace školního roku


ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 (průběžně bude aktualizováno)

19.8. – 27.8.

opravné a doplňovací zkoušky

28.8.

pedagogická rada - zahajovací

2.9.

zahájení školního roku

5.9.

podzimní termín praktické maturitní zkoušky z odborných předmětů

12.9.

podzimní termín ústní maturitní zkoušky (společná a profilová část)

28.10.

státní svátek

29.10. – 30.10.

podzimní prázdniny

od 1.11.

povinnost žáků přezouvat se v prostorách OA

13.11.

pedagogická rada - čtvrtletní, třídní schůzky

1.12.

poslední termín pro podání přihlášek k MZ (pro jarní zkušební období)

23.12. – 3.1.

vánoční prázdniny

20.1.

maturitní ples

22.1.

uzavření klasifikace za 1. pololetí

26.1.

pedagogická rada pololetní - klasifikační

30.1.

ukončení 1. pololetí školního roku, vysvědčení

31.1.

pololetní prázdniny (jednodenní)

17.2. – 23.2.

jarní prázdniny

31. 3.

termín pro odevzdání seznamu literárních děl k MZ (jarní zkušební období)

duben praktická zkouška z odborných předmětů (4. ročník)

duben

písemná práce společné části MZ (jarní zkušební období)

duben

1. termín jednotné přijímací zkoušky

duben

2. termín jednotné přijímací zkoušky 

9.4.
10.4.
13.4.
velikonoční prázdniny
Velký pátek (tzv. ostatní svátek)
státní svátek (Velikonoční pondělí)
 

23. 4. 

uzavření klasifikace 4. ročníku

28. 4.

pedagogická rada - tříčtvrtletní,

pedagogická rada pro 4. ročník, třídní schůzky

30. 4.

ukončení vyučování žáků 4. ročníku – ,,poslední zvonění“, vysvědčení

1.5.

8.5.

státní svátek

státní svátek

květen

didaktické testy společné části MZ (jarní zkušební období)

odborná praxe 2. a 3. ročníku

květen maturitní zkouška – společná a profilová část – ústní zkoušky (jarní zkušební období)

22.6.

uzavření klasifikace za 2. pololetí

25.6.

pedagogická rada - klasifikační

do 25.6.

odevzdání přihlášek k MZ (podzimní termín) řediteli školy

29.6.

termín pro odevzdání seznamu literárních děl k MZ (podzimní zkušební období)

30. 6.

ukončení 2. pololetí, vysvědčení

30 .6.

závěrečná porada učitelů

1.7. - 31.8.

hlavní prázdniny