Organizace školního roku


ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019 (průběžně bude aktualizováno)

28.8. – 30.8.

opravné a doplňovací zkoušky

3.9.

9.00 - zahájení školního roku

4.9.

8.20 - třídnické (administrativní práce)

11.9.

podzimní termín praktické maturitní zkoušky z odborných předmětů

17.9. - 18.9.

podzimní termín ústní maturitní zkoušky (společná a profilová část)

28.9.

státní svátek

29.10. – 30.10.

podzimní prázdniny

od 1.11.

povinnost žáků přezouvat se v prostorách OA

22.11.

1. pedagogická rada - čtvrtletní, třídní schůzky

1.12.

poslední termín pro podání přihlášek k MZ (pro jarní zkušební období)

22.12. – 2.1.

vánoční prázdniny

21.1.

maturitní ples

25.1.

uzavření klasifikace za 1. pololetí

25.1.

2. pedagogická rada - klasifikační

31.1.

ukončení 1. pololetí školního roku, vysvědčení

1.2.

pololetní prázdniny

11.2. – 17.2.

jarní prázdniny

3. 4.

poslední termín pro odevzdání seznamu literárních děl k MZ (jarní zkušební období)

10. - 11. 4.

písemná práce společné části MZ (jarní zkušební období)

duben 

1. termín jednotné přijímací zkoušky

duben

2. termín jednotné přijímací zkoušky 

duben

praktická maturitní zkouška z odborných předmětů
18.4. - 19.4.
22.4.
velikonoční prázdniny
státní svátek (Velikonoční pondělí)
 

25. 4. 

uzavření klasifikace 4. ročníku

25. 4.

3. pedagogická rada - tříčtvrtletní,

pedagogická rada pro 4. ročník, třídní schůzky

30. 4.

ukončení vyučování žáků 4. ročníku – ,,poslední zvonění“, vysvědčení

1.5.

státní svátek

2. 5. – 10. 5.

didaktické testy společné části MZ 

odborná praxe 2. a 3. ročníku

květen

maturitní zkouška – společná a profilová část – ústní zkoušky (jarní zkušební období)

odborná praxe 2. a 3. ročníku

21. 6.

uzavření klasifikace za 2. pololetí

24. 6.

4. pedagogická rada - klasifikační

29. 6.

termín pro odevzdání seznamu literárních děl k MZ (podzimní zkušební období)

28. 6.

ukončení 2. pololetí, vysvědčení

28 .6.

závěrečná porada učitelů

29. 6. –  1. 9.

hlavní prázdniny