Organizace maturitních zkoušek

Konkrétní termíny ústních zkoušek společné částia konkrétní termíny povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2017/2018 – podzimní zkušební období

Ředitel školy stanovil v souladu s § 2 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, konkrétní termíny ústních zkoušek společné části a konkrétní termíny povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2018 na tyto dny:

Praktická zkouška z odborných předmětů:  11. září 2018

Ústní zkoušky společné části a povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky:                                 17. září 2018 – 18. září 2018

Praha dne 11.6.2018

Mgr. Tomáš Vytřísal, ředitel školy

 
   

Profilová část maturitní zkoušky

ředitel školy určuje nabídku maturitních předmětů pro školní rok 2017/2018 (jarní i podzimní zkušební období)

povinné předměty:
Ekonomika ústní
Účetnictví ústní
Praktická zkouška z odborných předmětů písemná (délka konání - 240 minut, dvě varianty - výběr varianty losováním)
   
Praha dne 11.9.2017
Mgr. Tomáš Vytřísal, ředitel

Maturitní zkouška ve školním roce 2017/2018

Podle § 35 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů ředitel školy jmenuje místopředsedu a další členy zkušební maturitní komise pro podzimní zkušební období.

V Praze dne 28.6.2018

Mgr. Tomáš Vytřísal
ředitel

Předseda maturitní komise:

Místopředseda:

Ing. Lydia Čistá

Mgr. Dagmar Novotná

Třídní učitel:

Bc. Žofia Špačková

Český jazyk a literatura:

Mgr. Dagmar Novotná, Bc. Barbara Zemanová

Anglický jazyk:

Mgr. Petr Bek, Bc. Martin Macháček,

Mgr. Martin Charvát, Ph.D.

Účetnictví:

Bc. Žofia Špačková, Bc. Kristýna Janovská, Mgr. Daniel Simmer

Ekonomika:

Bc. Žofia Špačková, Mgr. Daniel Simmer