Organizace maturitních zkoušek

Profilová část maturitní zkoušky ředitel školy určuje nabídku maturitních předmětů pro školní rok 2017/2018 (jarní i podzimní zkušební období)
   
povinné předměty:
Ekonomika ústní
Účetnictví ústní
Praktická zkouška z odborných předmětů písemná (délka konání - 240 minut, dvě varianty - výběr varianty losováním)
   
Praha dne 11.9.2017
Mgr. Tomáš Vytřísal
ředitel
 
 
Podzimní maturitní zkoušky  
4. - 8. 9. 2017 společná část maturitních zkoušek 
12. 9. 2017
praktická  zkouška z odborných předmětů
18. 9. - 19. 9.  2017 ústní část maturitních zkoušek (společná a profilová část MZ)
   
Maturitní zkoušky 2017 - komise MZ  
Předseda MZ Ing. Lýdia Čistá
Místopředseda MZ Mgr. Ivana Hamříková
Třídní učitel Mgr. Dagmar Novotná
Zkoušející a přísedící CJL - Mgr. Dagmar Novotná, Mgr. Jana Kábelová
  ANJ - JUDr. Anamarie Kolářová, Mgr. Petr Bek, Mgr. Hana Vlková, Mgr. Martin Charvát

EKO - Bc. Žofia Špačková, Mgr. Daniel Simmer
 

UCT - Bc. Žofia Špačková, Bc. Kristýna Janovská