Organizace maturitních zkoušek

Profilová část maturitní zkoušky ředitel školy určuje nabídku maturitních předmětů pro školní rok 2017/2018 (jarní i podzimní zkušební období)
   
povinné předměty:
Ekonomika ústní
Účetnictví ústní
Praktická zkouška z odborných předmětů písemná (délka konání - 240 minut, dvě varianty - výběr varianty losováním)
   
Praha dne 11.9.2017
Mgr. Tomáš Vytřísal
ředitel
 
 Maturitní zkouška ve školním roce 2017/2018

Podle § 35 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů ředitel školy jmenuje místopředsedu a další členy zkušební maturitní komise pro jarní zkušební období.V Praze dne 29.3.2018

Mgr. Tomáš Vytřísal
ředitel

Místopředseda maturitní komise:

Mgr. Dagmar Novotná

Třídní učitel:

Bc. Žofia Špačková

Český jazyk a literatura:

Mgr. Dagmar Novotná, Bc. Barbara Zemanová

Anglický jazyk:

Mgr. Petr Bek, Bc. Martin Macháček,

Mgr. Martin Charvát, Ph.D.

Účetnictví:

Bc. Žofia Špačková, Bc. Kristýna Janovská, Mgr. Daniel Simmer

Ekonomika:

Bc. Žofia Špačková, Mgr. Daniel Simmer