Základní údaje

Základní údaje
Studijní obor: Ekonomika a podnikání (63-41-M/01) - čtyřleté denní studium ukončené maturitou
Sídlo školy: Vinohradská 38, 120 00 Praha 2
IZO školy: 045268983
Založení školy: 1993
Režim výuky: dopolední
Počet tříd ve šk. roce 2019/2020: 4 třídy
Počet žáků ve šk. roce 2019/2020: 130 žáků
Počet absolventů od roku 1993: 762
Školné na školní rok: 26 000 Kč
Dny otevřených dveří: průběžně po celý školní rok po telefonické domluvě
Ředitel: Mgr. Tomáš Vytřísal
Zástupce ředitele: Mgr. Dagmar Novotná
Pedagogický sbor: 14 interních a 7 externích pracovníků s vysokoškolskou aprobací.
Školní informační systém: Rodiče mají možnost získávat informace o prospěchu, rozvrhu, docházce a chování žáka prostřednictvím internetového školního systému.
Přijímací řízení: Uchazeči jsou přijímáni na základě studijních výsledků na základní škole, sportovního zaměření a na základě jednotných přijímacích zkoušek Průměrný prospěch se vypočítá obvyklým způsobem ze známek na vysvědčení v obou pololetí 9. třídy a na základě sportovního zaměření a zhodnocení znalostí.