Pedagogický sbor

 
 VEDENÍ ŠKOLY  
Dr. František Fremuth zřizovatel školy  
Mgr. Tomáš Vytřísal
ředitel školy, Matematika
MAT
Mgr. Dagmar Novotná zástupce ředitele, Český jazyk a literatura CJL
Dipl.-SpOec. Tomáš Fremuth ekonom, IT  -
Nataša Šoltysová  sekretariát  -


 -

 PEDAGOGICKÝ SBOR  
Mgr. Petr Bek Anglický jazyk, Informační technologie ANJ, ITE
Mgr. Daniel Simmer Management a marketing sportu, Tělesná výchova, Biologie člověka, Přírodověda a ekologie, Specializovaná sport. a kondiční příprava MMS, BIČ, TEV,   SSKP, PRE
Bc. Kristýna Janovská  Účetnictví UCT
Mgr. Ivana Hamříková Matematika, Hospodářské výpočty, Školní maturitní komisař MAT, HOV
Bc. Martin Macháček Anglický jazyk, Psychologie sportu ANJ, PSY
Mgr. Petr Kadlec Dějepis, Občanská nauka DEJ, OBN
Mgr. Vladislava Kolářová Informační technologie ITE
PhDr. Eva Müllerová Písemná a elektronická komunikace, Ekonomie PEK, EKO
Mgr. Jana Lněničková Španělský jazyk SPJ
Bc.. Žofia Špačková Ekonomie, Účetnictví, předseda předmětové komise ekonomických předmětů EKO, UCT
Mgr. Yveta Vejtasová Německý jazyk, Ruský jazyk NEJ, RUJ
Bc.. Barbara Zemanová
Český jazyk a literatura, Písemná a elektronická komunikace, Právo
CJL, PEK, PRA
Bc. Tomáš Matoušek Anglický jazyk  ANJ