Pedagogický sbor

 
 VEDENÍ ŠKOLY  
Dr. František Fremuth zřizovatel školy  
Mgr. Tomáš Vytřísal
ředitel školy, Matematika, Hospodářské výpočty
MAT, HOV
Mgr. Dagmar Novotná zástupce ředitele, Český jazyk a literatura CJL
Tomáš Fremuth, DiS. ekonom, IT  -
Nataša Šoltysová  sekretariát  -


 -

 PEDAGOGICKÝ SBOR  
Mgr. Petr Bek Anglický jazyk, Informační technologie ANJ, ITE
Mgr. Daniel Simmer Management a marketing sportu, Tělesná výchova, Biologie člověka, Přírodověda a ekologie, Specializovaná sport. a kondiční příprava MMS, BIC, TEV,   SSKP, PRE
Bc. Kristýna Janovská  Účetnictví UCT
Mgr. Vratislav Krutina  Biologie člověka, Tělesná výchova BIC
Mgr. Ivana Hamříková Matematika, Hospodářské výpočty, Školní maturitní komisař MAT, HOV
Mgr. Martin Macháček Anglický jazyk, Psychologie sportu ANJ, PSY
Mgr. Petr Kadlec Dějepis, Občanská nauka, Ruský jazyk DEJ, OBN
Mgr. Vladislava Kolářová Informační technologie ITE
PhDr. Eva Müllerová Písemná a elektronická komunikace, Ekonomie PEK, EKO
PhDr.. Jana Lněničková Španělský jazyk SPJ
Bc.. Žofia Špačková Ekonomie, Účetnictví, předseda předmětové komise ekonomických předmětů EKO, UCT
Mgr. Yveta Vejtasová Německý jazyk, Ruský jazyk, Zeměpis cestovního ruchu NEJ, RUJ
Bc.. Barbara Zemanová
Český jazyk a literatura, Písemná a elektronická komunikace, Právo
CJL, PEK, PRA
Bc. Tomáš Matoušek Anglický jazyk  ANJ