Střední škola ekonomická
se sportovním zaměřením

Studium je vhodné pro žáky se zájmem o ekonomii, sport a jazyky. Škola vytváří podmínky pro studium jak žákům provozujícím sport na výkonnostní a vrcholové úrovni, tak studentům, kteří sport provozují jen rekreačně.

Škola připravuje studenty pro obchodně podnikatelské a manažerské činnosti, včetně orientace na zahraniční spolupráci. Důraz je proto kladen na ekonomické předměty a výuku cizích jazyků.

Hlavní průpravou jsou odborné ekonomické předměty a jazyky.

20 let tradice
Slide1 Slide2 Slide3 Slide4 Slide5 Slide6 Slide7 Slide8 Slide9
Aktuality
26.04. 2017

Přijímací řízení

V pátek 28. 4. 2017 od 13h do 14.30h můžou uchazeči dle §36 odst. 3 správního řádu nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí.

Sídlo školy:
Vinohradská 38
120 00 Praha 2

tel: 222 518 149
      222 517 510

e-mail: kancelar@sses.cz


Zobrazit větší mapu